Skip to content

Corona of machtsgreep?

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Het wordt steeds duidelijker dat de coronacrisis de dekmantel is voor een lang voorbereide, wereldwijde machtsgreep van een kleine elite van machthebbers. Met hun Agenda 21 voor de hele eeuw en Agenda 2030 voor de middellange termijn veroorzaken zij chaos. Hun bedoeling daarmee is de wereld opnieuw in te richten, nu naar hún beeld. Dat is een misrekening, want wij – de bevolking – gaan dit niet toestaan. Wij gaan de wereld vormgeven naar óns beeld.
 
ALOHA2030 tegen de machtsgreep
 
De grote, allesbepalende vraag waar we de komende maanden en mogelijk jaren voor staan is deze: Hoe kunnen we ons op een zódanige manier verdedigen tegen de totalitaire machtsgreep dat we door ons verzet een nieuwe, door ons gewenste werkelijkheid vormgeven?
 

Doos van Pandora

Het pakket aan maatregelen dat in de slipstream van de coronacrisis op ons afkomt, is een Orwelliaanse doos van Pandora. Een paar kernpunten daaruit:* gedwongen vaccinaties en daardoor grote gezondheidsschade bij allen* het chippen en daarmee het aan het netwerk ‘hangen’ van de hele bevolking


* rigoureuze censuur en controle
ontmanteling van de rechtsstaat
* nergens te ontlopen 5G-straling (100% dekking)
* ontvolking van het platteland en concentratie van de bevolking in grote urbane centra (smart cities)
* afschaffing van contant geld
* staatscontrole van de voedselmarkt en voedseldistributie
* het ‘uitfaseren’ van ouderen en onproductieven, voornamelijk door medische dwang (bevolkingsonderzoeken en vaccinaties)
* een herschikking (‘reset’) van de wereldeconomie waarbij nog meer macht bij de elite terechtkomt, met verarming van grote delen van de wereldbevolking als gevolg.

 

Angst overwinnen

De wereldelite gebruikt doodsangst als wapen om dit pakket door te drukken. De reguliere media vuren een eindeloze reeks enge beelden en nare berichten op ons af, waardoor we gaandeweg niet meer helder kunnen denken.Daarom begint ieder goed antwoord op deze machtsgreep met kalmte, helderheid en overzicht. Wat daarbij enorm helpt is aarding, voeling houden met moeder Aarde. Regelmatig in de natuur zijn. Veel bewegen. Relativeren. Mediteren.Maar met alleen aarden en mediteren komen we er niet. We moeten ook onze ruggen rechten en in actie komen.Wat nu volgt zijn hoofdpunten voor een actieprogramma waarmee we deze coup kunnen weerstaan en tegelijk een nieuwe, eigen weg kunnen inslaan.

 

Zevenpuntenplan ALOHA 2030!

1 Onze democratische grondrechten verdedigen
Wij beroepen ons op de Grondwet en op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het mag duidelijk zijn dat we de rechtsgeldigheid van alle decreten, wetten en verordeningen die in strijd zijn met de Grondwet en de UVRM niet erkennen. Wij zijn daar niet aan gebonden. Het zijn hún wetten, niet de onze.

 
2 Decentrale en lokale media versterken
Hier kan ons antwoord bestaan uit een veelheid van kleinschalige media die met elkaar in verbinding staan. Deels zullen dat de decentrale online media zijn die momenteel ontwikkeld worden. Maar voor een ander deel voorzie ik nieuwe vormen. Zoals TV-uitzendingen op usb-sticks die van hand tot hand gaan. Boekjes in kleine oplagen. In garageboxen geprinte tijdschriften. Muurkranten. En een klein legioen van citizen journalists, burgerjournalisten, dat steeds weer nieuwe kanalen vindt.
Als het gewone internet dicht gaat, roept het verzet nieuwe ‘internetten’ in het leven.
 
3. Kleine, lokale gemeenschappen opbouwen
De globalisten houden niet van krachtige lokale netwerken. Liever zien ze geïsoleerde individuen, want die zijn beter beheersbaar.
Alles wat aan deze kleine, wendbare, zelfsturende kernen bijdraagt is een streep door de rekening van Mr Global.
Op termijn en op basis van dezen kleine gemeenschappen kan een alternatieve, decentrale bestuursstructuur ontstaan.
 
4. Ons eigen voedsel verbouwen
Eigen voedsel verbouwen is cruciaal geworden nu overduidelijk is dat er door de geforceerde economische crisis tekorten gaan ontstaan. Mr Global zal die aangrijpen om de distributie voortaan centraal te gaan regelen. Je bent daar niet van afhankelijk als je een eigen tuin hebt met groenten, vruchten, noten en fruit. En misschien kippen en (klein)vee. Dit kan ook in de stad, maar een plek op het platteland biedt meer mogelijkheden.Het recht eigen voedsel te verbouwen is een grondrecht. Tegen pogingen om de voedselvoorziening te monopoliseren zullen we ons met hand en tand verzetten.
 
5 Onze lichamelijke integriteit verdedigen
Een stop op de uitrol van 5G en geen gedwongen vaccinaties. Zolang niet bewezen is dat 5G veilig is, mag de uitrol niet doorgaan. Verder heeft iedere burger het recht over zijn eigen lichaam te beschikken. De staat heeft hier niets te zoeken.
 
6 Uit de reguliere geldeconomie stappen
Geld is niet nodig als we elkaar helpen en diensten ruilen. Dus met gesloten beurzen gaan werken. Je kunt bijvoorbeeld je haren laten knippen in ruil voor een goed gevulde zak groenten. We kunnen ook veel meer dan nu gaan weggeven. Als iedereen geeft, komt niemand iets tekort.
Maar er zullen ook nieuwe door burgers ‘gemunte’ valuta ontstaan. Puur als ruilmiddel voor die gevallen, waarin directe fysieke ruil of weggeven niet mogelijk is. Daarnaast zijn er de al bestaande alternatieve munten zoals pegels, guldens, dukaten, makkies, noppes, enzovoort.

7 Een alternatieve gezondheidszorg opbouwen.
Alles wijst er op dat er een gezondheidscrisis aankomt van ongekende omvang. Daarom is het van groot belang dat iedere burger toegang houdt tot goede en betaalbare zorg. Dit kan door op grote schaal – lokaal – natuurgeneeswijzen en methoden van energetische healing in te zetten. Met ongeveer 50.000 healers kunnen we deze crisis aan. Dat zijn er tien op elk postcodegebied van vier cijfers of zo’n 350 burgers per healer.

 

Het ALOHA 2030 perspectief

In een eerder artikel op dit blog heb ik de hierboven aangeduide koers van een zelfsturende samenleving bestaande uit kleinschalige, lokale gemeenschappen ALOHA genoemd.In dit letterwoord staat de A voor Alert, de L voor Liefde, de O voor Organisatie, de H voor healing en de slot A voor ACTIE.Ons alternatief voor de gitzwarte UN Agenda 21 en 2030 is een stralend ALOHA 2030!
In lokale netwerken kan dit plan op allerlei onderdelen worden uitgewerkt en toegepast.Zo bouwen we in donkere tijden aan een inspirerende toekomst.

 

Voor een vrij, veilig en welvarend Nederland!

***
Dit artikel is overgenomen uit De Andere Krant Vrijheid die op 5 mei 2020 verscheen.

 

Gerelateerd

Op verhaal komenDe manifestatie van de Nieuwe AardeHonderd zelfvoorzienende enclaves: een plan om natuur en mens te dienenDe Kracht van 8Openingsfoto: Pixabay, Joseph Redfield

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Over ons

Voor een onafhankelijke staat die hun burgers dient & beschermt, hun buren respecteert en de verschillen omarmt die elk individu uniek maken.

Recent Posts

Uitgelicht:

Shopping cart

© Copyright 2020. All Right Reserved, by Dutchpatriots   

© Copyright 2020. All Right Reserved, by Dutchpatriots