Skip to content

The Great Reset

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Trending

You will own nothing,
and you will be happy’

Short video | 00.10u
Uitgelicht

Klaus Schwab

"The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world"

De onderstaande uiteenzetting over o.a. Klaus Schwab kwam ik ergens in een commentaar tegen. Ik heb getracht de bron te achterhalen maar dat is niet gelukt. Manfred, dat is alles wat ik weet.

Maar omdat het belangrijk is dat iedereen te weten komt wie Klaus Schwab is post ik het bericht.

99% van de bevolking weet niet wie hij is; in media en opleidingen wordt hij stelselmatig verzwegen.

Opmerkelijk, maar bewust, want deze man heeft meer invloed dan welke koning of keizer ooit had in deze wereld. En die macht wil geen publieke aandacht die niets brengen kan en slechts ondermijnend kan werken…

Vanachter de coulissen werken en politici het werk laten doen is dan veel effectiever. Politici bewonderen Klaus Schwab en zijn onder de indruk van zijn macht en invloed, ze voeren opdrachten voor hem uit. Dat is laf en achterbaks en ook héél erg gevaarlijk omdat je als burger niet weet wat er precies speelt en waar eventueel gevaar dan vandaan zou moeten komen.

Maar! Die antwoorden zijn er inmiddels al een tijdje.

In 1970 richtte Klaus het World Economic Forum (afgekort WEF) op. (Niet helemaal juist, hij richtte eerst het European Management Forum op en veranderde dat in 1987 in het World Economic Forum. MvT)

Als Executive Chairman van zijn WEF maakt hij al ruim 50 jaar plannen voor “Globalization”; Westerse landen moeten hun identiteit inleveren en opgaan in één globale wereldmacht. Het WEF koppelt politici, beleidsmakers en multinationale bedrijven aan elkaar om “Global Control” vorm te geven. Nationale Politici committeren zich aan de WEF plannen. Alleen dan bereik je één globale macht voor de hele westerse wereld.

Klaus Schwab vindt dat dit de controle brengt die de wereld nodig heeft. Anno 2020 zijn veel plannen van Klaus Schwab realiteit; het WEF is inmiddels uitgegroeid tot een historisch machtsorgaan, bestaande uit miljardairs (uit o.a. multinationaal bankwezen, farmacie, tech- en mediareuzen) die samen met nationale overheden aan de WEF plannen werken en elkaar diensten verlenen. In economische (en politieke!) zin beheersen de WEF miljardairs en de WEF partners de westerse wereld al volledig. Zo’n concentratie van ongekende macht was er nooit eerder in de wereldgeschiedenis.

Klaus Schwab heeft (al vóór 2019) Covid-19 ingepland als instrument voor “The Great Reset”. Zijn boek “Covid-19: The Great Reset” staat vol met plannen. Ook COVID-pass moet ingevoerd worden; Via bloedscan komt intensieve controle op jaarlijks verplichte vaccinaties voor elke wereldburger. In sommige landen (o.a. Australië) zijn al wettelijke sancties opgesteld (o.a. hogere zorgpremie, uitsluiting van kinderopvang, reizen, scholing etc.)

Het vervolg plan is ID2020; dit brengt bio chips & DNA-vaccinatie die ons moeten koppelen (via G5 in de blokchain) met controle op het brein en immuniteit. Dat haakt aan op het plan; Trans Human Agenda waarin mens & technologie samensmelten.

Presidenten, ministers, hoge ambtenaren (inclusief Kabinet Rutte) waren in januari 2020 weer bij het jaarlijkse WEF Symposium Davos, Zwitserland. Het 2020 thema was “Globalization 4.0” met videopresentaties, lezingen én trainingssessies. Het WEF voedt het Brusselse netwerk waar politici driftig lobbyen en allemaal werken aan de WEF-agenda. In het WEF-elite kartel zitten de banen waar de politici allemaal op azen. WEF-multinationals maken deals met nationale politici en zetten deuren voor elkaar open. Het WEF is dé spil in globale machtsvorming. Politici werken collectief (uit eigenbelang) aan de WEF-agenda.

Het volk weet totaal niet wat er speelt en leeft zo al decennialang in 100% schijndemocratie. Alle WEF-miljardairs, zoals o.a. de Rockefellers, de Bilderbergers, waar Klaus er ook één van is. George Soros en Bill Gates zitten al extreem ingeworteld in alle vitale delen van onze westerse wereld. 95% van Radio, TV, print media, medische faculteiten, opleidingsinstituten, educatieve uitgeverijen, etc. zijn in bezit en van hen afhankelijk.

doneer

Bill Gates (WEF agenda contributor) financiert via zijn Bill & Melinda Gates foundation (WEF partner) de WHO (WEF partner) voor ruim 70%! De WHO heeft diepe banden met de vaccin-industrie; Bill Gates was al, vanwege zijn passie voor vaccins, investeerder in 7 vaccinfabrieken. De WHO opereert buiten toezicht van de wet en in haar vaccinatie ‘proeftuinen’. In India & Afrika hebben al vele duizenden mensen letsel opgelopen of de dood gevonden. Zoals in 2014, toen de WHO in Kenia duizenden vrouwen tegen ‘Tetanus’ vaccineerde. 90% kreeg miskramen en werd onvruchtbaar. Lokale artsen startten een rechtszaak tegen de WHO. Daar kwam uit dat dé-populatie het doel was waarbij Tetanus als cover-up is gebruikt.

Onder Gates krijgt de WHO in 2017 Dhr. Tedros, aangeklaagd voor genocide in Ethiopië, als nieuwe Generaal Directeur. Hij wordt de ‘trekpop’ van Gates genoemd. Ook is Bill Gates oprichter van GAVI; the Vaccine Alliance (WEF-partner) die van ons land 350 miljoen donatie kreeg én van project ID2020; bedoelt om wereldburgers te voorzien van (nano) bio chips en jaarlijkse vaccinaties. Het Bill Gates project id2020 is door het WEF omarmt en onderdeel geworden van de Trans Human Agenda. Geen toeval; alle ID2020 founders (o.a. Microsoft) zijn ook op hun beurt weer WEF-partner.

Op 20 maart jl. stelt Minister Hugo de Jonge, ex-basisschool leraar zonder enige medische kennis, en Feike Sybesma, WEF-comité member, aan als ‘onafhankelijk corona gezant’ om een Covid-19 vaccinleverancier te vinden. Feike adviseert AstraZeneca AG (WEF-partner), waar zijn broer Hans de CEO van is. Hugo bestelt direct al voor honderden miljoenen aan vaccins.

Kabinetten in westerse landen werken, samen met WEF-multinationals, collectief aan de WEF-agenda en maken zich schuldig aan ernstige vorm van kiezersbedrog. Dat er geen democratie is, is een keihard gegeven. Het politiek systeem verandert in hoog tempo naar een dictatoriaal systeem waar de bevolking niets meer in te brengen heeft. Het is van belang dat zoveel mensen zich beginnen te realiseren wat Klaus Schwab en Co (World Economic Forum) allemaal als plan klaar heeft. En hoever politici wereldwijd zijn ingekapseld, omgekocht en gebrainwasht om de WEF doelen mogelijk te maken.

De focus bij burgers moet al lang niet meer liggen op de Corona-hoax, en hoe gevaarlijk het wel of niet is. Covid vormt op zich geen enkele bedreiging. Maar als iedereen daar wel mee bezig is, is dat de afleiding die deze elite miljardairs graag willen. De Jonge en Rutte zijn heel hard hun best aan het doen zodat we de focus op Corona houden. Elke twee weken een nep Corona persconferentie, dat gebeurt in elk land, met veel onzekerheid angstpraat en leugens.  Ondertussen wordt de bevolking in de rug aangevallen om te worden lamgelegd.

Tijd voor inzicht en blik op waar het vandaan komt en massale wake up!

(Origineel bericht van Manfred)
Bron:
https://newscloud22.nl/

Het World Economic Forum heeft gedefinieerd en leidt de wereldwijde stormloop naar “The Great Reset” die het kapitalisme en het vrije ondernemerschap zou doden, terwijl het tegelijkertijd duurzame ontwikkeling tot stand brengt, ook bekend als Technocracy.

 

Het WEF is aantoonbaar doordrenkt van duurzame ontwikkeling. In september organiseert het de Top over impact op duurzame ontwikkeling in Zwitserland. De website koppelt “The Great Reset” duidelijk aan duurzame ontwikkeling:

De COVID-19-crisis veroorzaakte grote schade aan samenlevingen en economieën en zorgde voor een grote tegenslag bij het bereiken van de Agenda 2030 en het Klimaatakkoord van Parijs.De wereld weer op het pad van duurzame, rechtvaardige en inclusieve groei vereist meer dan een wereldwijd herstel; het vereist een Geweldige reset van sociale en economische systemen. (nadruk toegevoegd)

Dit is de staatsgreep van Technocracy.

In mijn boek, Technocracy: The Hard Road to World Order, Heb ik hier een heel hoofdstuk aan gewijd Technocratie is duurzame ontwikkeling. Het hoofdstuk besluit:

Na een grondig historisch onderzoek kan ik vol vertrouwen stellen dat het enige specifiek ontworpen vervangende economische model in de geschiedenis van de wereld was: technocratie!

Het is dus duidelijk dat duurzame ontwikkeling technocratie is.

Door nu dit verband te leggen, zal de lezer de balans van dit boek in zijn juiste context begrijpen. De beweging voor duurzame ontwikkeling heeft zorgvuldige stappen ondernomen om haar ware identiteit, strategie en doel te verbergen, maar als de sluier eenmaal is opgelicht, zult u het nooit anders zien. Zodra zijn strategie is ontmaskerd, begint al het andere logisch te worden. (nadruk toegevoegd)

Wat mensen meestal niet zien, is dat als het economische systeem radicaal verandert, alles verandert. De staatsgreep van Technocratie is niet politiek – het is economisch! ⁃ TN-editor

Vorige maand Ik plaatste een artikel waarin ik keek naar het World Economic Forum als de instelling achter ‘De grote reset‘agenda die in juni werd gelanceerd. Een van de hoofdthema’s van het artikel waren de WEF’s ‘Strategic Intelligence platform ‘, die de organisatie omschrijft als ‘een dynamisch systeem van contextuele intelligentie dat gebruikers in staat stelt om relaties en onderlinge afhankelijkheden tussen problemen op te sporen, ter ondersteuning van beter geïnformeerde besluitvorming‘.

Zoals ik al zei, is Strategic Intelligence het mechanisme dat alle belangen waar het WEF zich op richt, samenbrengt. Dit omvat specifieke landen en industrieën, maar ook mondiale kwesties zoals Covid-19 en de vierde industriële revolutie.

Wanneer je naar strategische intelligentie kijkt, wordt een aspect dat snel duidelijk wordt, hoe elk mondiaal probleem en elke branche met elkaar verweven zijn. Covid-19 is bijvoorbeeld een onderdeel van ‘De grote reset‘ en vice versa. Wat dit doet, is de indruk wekken dat alleen een gecollectiveerde benadering waarin alle ‘stakeholders‘heeft het vermogen om crises op wereldschaal het hoofd te bieden. Het WEF is gebouwd op de overtuiging dat naties en bedrijven onderling afhankelijk moeten zijn en moeten proberen de wereldproblemen op te lossen door middel van mondiale instellingen.

Het is dus geen verrassing dat het WEF via hun Strategic Intelligence-platform heeft bedacht ‘De grote reset‘. Wat dit inhoudt, kan in twee delen worden onderverdeeld. De eerste zijn de zeven belangrijkste doelstellingen voor het bereiken van de reset. Dit zijn in willekeurige volgorde:

  1. Vormgeven aan het economische herstel
  2. Gebruikmaken van de vierde industriële revolutie
  3. Versterking van regionale ontwikkeling
  4. Revitalisering van wereldwijde samenwerking
  5. Duurzame bedrijfsmodellen ontwikkelen
  6. Herstel van de gezondheid van het milieu
  7. Herontwerpen van sociale contracten, vaardigheden en banen

Vervolgens komt een mix van wereldwijde problemen en industrieën verweven met ‘De grote reset‘agenda. Bij de laatste telling waren er meer dan vijftig gebieden die de reset uitmaken. Deze omvatten:

Blockchain; Digitale identiteit; Internetbeheer; Ontwikkelingsfinanciering; Duurzame ontwikkeling; Toekomst van gezondheid en gezondheidszorg; Wereldwijde regering; Financiële en monetaire systemen; Overheidsfinanciën en sociale bescherming; Klimaatverandering; Drones; 5G; De oceaan; Bank- en kapitaalmarkten; Luchtvaart, reizen en toerisme; Internationale handel en investeringen; Covid19; Biodiversiteit; Steden en verstedelijking; Leiderschap in de 4IR; Geo-economie; Wereldwijde gezondheid; Internationale veiligheid; Geopolitiek; Toekomst van voedsel; Luchtvervuiling; 3D afdrukken; batterijen; Circulaire economie; Toekomst van mobiliteit; Mensenrechten; Gendergelijkheid; belastingen; Toekomst van media, entertainment en cultuur; Digitale economie en nieuwe waardecreatie; Vierde industriële revolutie; Toekomst van economische vooruitgang; Personeel en werkgelegenheid; Agile Governance; Wereldwijde risico’s; Geavanceerde fabricage en productie; Milieu en natuurlijke hulpbronnen; Kunststoffen en het milieu; Ondernemingsbestuur; Bossen; Justitie en recht; Burgerparticipatie; Inclusie van LGBTI; Inclusief ontwerp; Toekomst van computers; Kunstmatige intelligentie en robotica; Systemisch racisme

Zoals gezegd, vermengen al deze onderwerpen zich in Strategic Intelligence. Het onderscheid zit hem in het feit dat het World Economic Forum ‘De grote reset‘als het enige probleem dat al deze andere aandachtsgebieden kan binden om te proberen een economische en maatschappelijke’nieuwe wereldorde‘. Zozeer zelfs dat het WEF bij de aankondiging van het initiatief in juni bevestigde dat de reset het thema zal zijn van zijn jaarlijkse Davos-bijeenkomst in Zwitserland in januari 2021. In voorgaande jaren heeft het WEF slechts enkele weken voor de ontmoeting vindt plaats. Dit keer hebben ze echter een opzegtermijn van meer dan zes maanden gegeven, wat duidt op het belang dat het WEF heeft gehecht aan ‘De grote reset‘.

Nu we de zeven hoofddoelstellingen hebben vastgesteld en de overvloed aan industrieën en problemen die daarmee verband houden, laten we nu een idee krijgen van de motivaties achter de reset van degenen die erom vragen.

De oprichter en uitvoerend voorzitter van de instelling, Klaus Schwab, en de directeur van het IMF, Kristalina Georgieva, zijn twee van de meest prominente stemmen.

Te beginnen met Schwab, in artikelen op de WEF-website (Nu is het tijd voor een ‘geweldige reset’ instellen en de print uitvoer aangeven met  De nalatenschap van COVID-19: zo krijg je de grote reset goed) en tijdens verschillende interviews die te vinden zijn op de WEF’s Youtube-kanaal, Vat Schwab samen waarom hij een economische, maatschappelijke, geopolitieke, ecologische en technologische reset als essentieel beschouwt.

Vanuit het perspectief van Schwab zijn er talloze redenen waarom een ​​grote reset moet worden nagestreefd, maar Covid-19 is de meest urgente van allemaal. Het virus heeft niet alleen aangetoond dat bestaande systemen niet meer geschikt zijn voor het beoogde doel, het heeft ook ‘versnelde onze overgang naar het tijdperk van de vierde industriële revolutie‘. Voor degenen die niet bekend waren met de vierde industriële revolutie: dit was een concept dat het World Economic Forum leidde tijdens hun bijeenkomst in Davos in 2016. In 2018 heb ik een beknopt overzicht van 4IR gepubliceerd dat te vinden is hier.

Met systemen die niet geschikt zijn voor de 21e eeuw, sprak Schwab over de urgentie om ‘herstel van een functionerend systeem van slimme wereldwijde samenwerking dat is gestructureerd om de uitdagingen van de komende 50 jaar aan te pakken. ‘ Om dit te bereiken, zullen alle belanghebbenden van de mondiale samenleving moeten worden geïntegreerd in een ‘gemeenschap van gemeenschappelijk belang, doel en actie‘. Niemand, zo lijkt het, mag worden achtergelaten. We gaan als één geheel, als collectief, of een individu het nu leuk vindt of niet. Elk land zal moeten deelnemen. Elke branche moet worden getransformeerd. Dit zal volgens Schwab een grote reset van het kapitalisme en een nieuw tijdperk van welvaart betekenen.

Maar wat als niet alle belanghebbenden zich achter het initiatief verenigen? Volgens Schwab, dis-united zijn ‘zal leiden tot meer polarisatie, nationalisme, racisme, toegenomen sociale onrust en conflicten‘. Kortom, een grotere chaos en verslechtering van systemen, waardoor de wereld kwetsbaarder en minder duurzaam wordt.

Schwab heeft erop aangedrongen dat kleine wijzigingen niet voldoende zullen zijn om dit scenario te vermijden. In plaats daarvan, ‘geheel nieuwe fundamenten voor onze economische en sociale systemen‘moet worden gebouwd. Covid-19 is daarom een ​​’historisch moment om het systeem voor een post-Corona-tijdperk vorm te geven. ‘ Het is een kans die volgens Schwab niet mag worden gemist.

Schwab ging een paar weken na de lancering van de Great Reset verder. Zoals velen weten, is het gebruik van crisis als een kans om grote economische en maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen een beruchte strategie van globale planners. En af en toe suggereren sommige van die planners zoveel. Volgens Schwab, ‘acute crises bevorderen introspectie en bevorderen het potentieel voor transformatie‘. De Prins van Wales, die de Grote Reset volledig onderschrijft, zei daar iets soortgelijks in ‘ongekende crisisgolven kunnen mensen ontvankelijker maken voor grotere visies op verandering‘.

Dit roept de vraag op: bestaat hetzelfde niveau van potentieel voor verandering zonder het begin van crises? In mindere mate misschien, maar het is waarschijnlijker dat totdat een bevolking wordt geconfronteerd met een dreiging of gevaar waarvan ze denken dat ze persoonlijk nadelig kunnen zijn, de motivatie om in actie te komen en op te roepen tot hervorming niet zo urgent is. De geest moet worden geconcentreerd op de schijnbare ramp die op handen is voordat er voldoende steun kan worden verkregen voor het beleid dat wereldwijde planners nastreven.

En als de geest kan worden geconcentreerd, zoals Schwab opmerkt, ‘er zou een nieuwe wereld kunnen ontstaan, waarvan het de taak is om ons opnieuw voor te stellen en opnieuw te tekenen‘.

Veel van de beleidsmaatregelen waarnaar mondiale boegbeelden verlangen, vallen binnen de reikwijdte van de Vierde Industriële Revolutie, die Schwab en zijn soortgenoten sinds het einde van 2015 als essentieel promoten. Nu heeft een wereldwijde crisis van voldoende omvang een opening geboden om de doelen van de wereldwijde elite. Gebeurde dit door toeval of door opzet? Eerlijk gezegd kan niemand het met zekerheid zeggen. Hoewel het World Economic Forum deel uitmaakte van een pandemische simulatie-oefening een paar maanden voordat de wereld in een levende pandemie terechtkwam, is dit geen onweerlegbaar bewijs van wat sommigen nu een ‘plandemie‘.

Toen de Great Reset-agenda werd onthuld, was Kristalina Georgieva, directeur van het IMF, een van de andere vooraanstaande voorstanders. Ze verklaarde het van ‘allergrootste belang‘dat een toekomstige terugkeer naar economische groei een’groenere, slimmere en eerlijkere wereld‘. Je hoeft niet te wachten, zei Georgieva. De wereld moet nu handelen.

Een van de belangrijkste afhaalrestaurants van Georgieva’s tussenkomst was haar bekentenis dat ‘de digitale economie is de grote winnaar van deze crisis‘. We hebben dit al gezien door de exponentiële groei van centrale banken die de uitgifte van hun eigen digitale valuta bespraken en Covid-19 gebruiken als een reden om de roep om een ​​nieuwe mondiale economie kracht bij te zetten ‘architectuur‘.

In een toespraak op het nationale overleg van Italië in juni (Italië, Europa en het wereldwijde herstel in 2021), Georgieva zei dat Covid-19 ‘heeft de digitale transformatie mogelijk met twee of drie jaar versneld‘. De onbewezen angst dat contant geld een overbrenger van het virus is, en de mensen die afhankelijk zijn van contactloze betalingen en online transacties, hebben ongetwijfeld bijgedragen aan haar vooruitzichten.

Georgieva’s focus ligt op ‘de economie van morgen‘, wat voor haar reden genoeg is dat de’economie van gisteren‘moet naar de geschiedenis worden verwezen. Er is een volledig nieuw fundament nodig, geen herwerking van de falende systemen van weleer. Als het klinkt alsof Georgieva en Schwab uit hetzelfde script lezen, zou ik willen voorstellen dat ze dat zijn.

Georgieva gelooft dat 2021 een maak- of breekjaar is voor de Grote Reset. Ofwel kiest de wereld voor meer samenwerking of meer fragmentatie. Volgens haar, ‘dit is het moment om te besluiten dat de geschiedenis hierop zal terugkijken als de Grote Reset, niet als de Grote Omkering‘.

Zoals je misschien al geraden had, ‘het belangrijkste anker van herstel‘is voor een Covid-19-vaccinatie, waarvan Georgieva hoopt dat deze tegen 2021 op grote schaal beschikbaar zal zijn. . Alleen met een vaccin en aanvullende behandelingen kan er een ‘volwaardig herstel‘.

Om het streven naar een grote reset te ondersteunen, schreef Klaus Schwab in juli samen met Thierry Malleret (die het Global Risk Network op het World Economic Forum oprichtte) een boek met de naam ‘Covid-19: The Great Reset‘. In een vervolgartikel zal ik enkele aspecten van het boek bekijken en ook een argument aanvoeren waarom het idee van een ‘Grote omkering‘is misschien niet zo schadelijk voor globale planners als Kristalina Georgieva beweren.

Lees hier het hele verhaal …

 

Youtube

1
The Great Reset, het complete verhaal met Prof. Bob de Wit.
The Great Reset, het complete verhaal met Prof. Bob de Wit.
49:23
2
‘Great Reset’ in Davos at the forefront of a ‘great deception’ in the free world
‘Great Reset’ in Davos at the forefront of a ‘great deception’ in the free world
10:49
3
Sigrid, Mark & Klaus Schwab - The great reset
Sigrid, Mark & Klaus Schwab - The great reset
01:30
4
‘You will own nothing, and you will be happy’: Warnings of ‘Orwellian’ Great Reset
‘You will own nothing, and you will be happy’: Warnings of ‘Orwellian’ Great Reset
07:25
5
The Great Reset is Corporate Communism | The Great Reset 2021
The Great Reset is Corporate Communism | The Great Reset 2021
14:07
6
Prince Charles is now selling his 'eco-fascist fantasy of the Great Reset'
Prince Charles is now selling his 'eco-fascist fantasy of the Great Reset'
04:15
7
The Great Reset | Dystopian Sci-Fi Short Film
The Great Reset | Dystopian Sci-Fi Short Film
03:58
8
Property Seizure | Dystopian Sci-Fi Short Film
Property Seizure | Dystopian Sci-Fi Short Film
04:01
9
Cashless Society | Dystopian Sci-Fi Short Film
Cashless Society | Dystopian Sci-Fi Short Film
04:34
10
What is "The Great Reset" & Why are People So Worried About It?
What is "The Great Reset" & Why are People So Worried About It?
16:55
11
"People have to know what is going on"
"People have to know what is going on"
10:10
12
2020 The Ultimate Red Pill l English Version
2020 The Ultimate Red Pill l English Version
11:32
13
Waarom alles kapot moet - Karel van Wolferen
Waarom alles kapot moet - Karel van Wolferen
05:16
14
Archbishop Viganò Addresses the Catholic Identity Conference 2020 (Francis & the New World Order)
Archbishop Viganò Addresses the Catholic Identity Conference 2020 (Francis & the New World Order)
01:02:29
15
THE GREAT RESET: Davos & the Plot to Cancel Trump
THE GREAT RESET: Davos & the Plot to Cancel Trump
25:19
16
NASA: The End Of Mankind "Leaked Document" 2013
NASA: The End Of Mankind "Leaked Document" 2013
35:57
17
Whistleblower:  NSA Goal Is 'Total Population Control'
Whistleblower: NSA Goal Is 'Total Population Control'
15:40
18
"Model Citizen" | Dystopian Animated Short Film (2020)
"Model Citizen" | Dystopian Animated Short Film (2020)
05:04
19
20
Why AI Is The Most Dangerous Thing You Can Imagine Right Now
Why AI Is The Most Dangerous Thing You Can Imagine Right Now
22:05
21
Masked Agenda | Dystopian Sci-Fi Short Film
Masked Agenda | Dystopian Sci-Fi Short Film
04:02
22
The Media is Lying About The Great Reset | You'll Own Nothing
The Media is Lying About The Great Reset | You'll Own Nothing
24:06
23
What Is the Great Reset? | World Economic Forum
What Is the Great Reset? | World Economic Forum
12:21
24
Edward Snowden: Governments Are Using Coronavirus to Build ‘the Architecture of Oppression’ (2020)
Edward Snowden: Governments Are Using Coronavirus to Build ‘the Architecture of Oppression’ (2020)
12:09
25
🔵 The GREAT DEPRESSION Diaries - PART 3
🔵 The GREAT DEPRESSION Diaries - PART 3
29:47
26
Rosa Koire - Uw gemeente implementeert #Agenda2030 - Transformatie agenda 2030 via uw gemeente
Rosa Koire - Uw gemeente implementeert #Agenda2030 - Transformatie agenda 2030 via uw gemeente
10:38
27
6 Quotes From Orwell’s 1984 That Have Come True
6 Quotes From Orwell’s 1984 That Have Come True
07:12

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Shopping cart

© Copyright 2020. All Right Reserved, by Dutchpatriots   

© Copyright 2020. All Right Reserved, by Dutchpatriots