Brief van aartsbisschop viganò aan president trump

Brief van aartsbisschop viganò aan president trump

 

Posted on 

Brief van aartsbisschop Viganò aan President Trump (nederlands)

 

Bron: https://www.lifesitenews.com/images/pdfs/Open_Letter_to_POTUS.pdf

OPEN BRIEF

Voor de President van de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

DONALD J. TRUMP

Zondag 25 oktober 2020

Hoogfeest van Christus de Koning

Meneer de president,

Sta mij toe te spreken op dit uur waarin het lot van het geheel de wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid. ik schrijf u als aartsbisschop, als opvolger van de apostelen, zoals de eerste Apostolische nuntius van de Verenigde Staten van Amerika. Ik schrijf u omdat zowel burgerlijke als religieuze autoriteiten stil blijven. Mogen jullie deze woorden van mij zien als de “stem van iemand die roept in de woestijn” (Joh. 1:23).

Zoals ik al zei toen ik U in juni mijn brief schreef; in dit historische moment zien we de krachten van het Kwaad op één lijn in een strijd tegen de krachten van Goed; krachten van het Kwaad die krachtig en georganiseerd lijken terwijl ze zich verzetten tegen de kinderen van Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, verlaten door hun stoffelijke en spirituele leiders. Dagelijks voelen we de aanvallen toenemen van degenen die de basis van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van onderwijs en ondernemen. We zien nationale en religieuze leiders toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christenziel, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen uit naam van een noodsituatie steeds vollediger openbaart als middel van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Een wereldomvattend plan genaamd de Grote Reset is in uitvoering. De architect is een wereldwijde elite die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen. Waarmee individuele vrijheden en die van gehele bevolkingsgroepen hun vrijheden drastisch kunnen worden beperkt. In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; in andere bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders staan de handlangers en werkelijke uitvoerders van dit helse project, dat zijn de gewetenloze personen die het World Economic Forum and Event 201 financieren, zij realiseren hun agenda.

Het doel van de Grote Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur via vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarachter verborgen liggen verleidelijke beloften om een universeel basisinkomen te garanderen en het individu zijn schulden kwijt te schelden. De prijs van deze concessies van het Internationaal Monetair Fonds zal zijn het afstand doen van privé-eigendom en het volgen van een programma van vaccinatie tegen Covid-19 en Covid-21. Gepromoot door Bill Gates met de samenwerking van de belangrijkste farmaceutische organisaties. Voorbij de enorme economische belangen van de initiatiefnemers van deze Grote Reset, ligt het opleggen van de vaccinaties. Wat gepaard gaat met de eis van een gezondheidspaspoort en een digitale identiteit, met de daaruit voortvloeiende contactmonitoring van de bevolking van de hele wereld. Degenen die deze maatregelen niet accepteren, zullen dat wel doen als ze worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden geplaatst, en als hun activa in beslag worden genomen.

Meneer de President, ik kan me voorstellen dat u weet dat in sommige landen de Grote Reset al zal worden geactiveerd tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021. Hiervoor zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een veronderstelde tweede en derde golf van de pandemie. U bent goed op de hoogte van de middelen die zijn ingezet om paniek zaaiden evenals draconische beperkingen van individuele vrijheden, de kunst van het uitlokken van een wereldwijde economische crisis. Met de bedoeling van zijn architecten, zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de Grote Reset mogelijk te maken. Onomkeerbaar en daarmee de genadeslag toebrengen aan een wereld waarvan het bestaan ze volledig willen annuleren. Maar deze wereld, meneer de president, omvat mensen, genegenheid, instellingen, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die niet als automaten werken, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, omdat ze dat met elkaar verbonden zijn door een spirituele band die zijn kracht van boven haalt. Van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals Lucifer deed in het begin van tijd met zijn “non serviam.”

Veel mensen irriteren zich – zoals we goed weten – aan deze verwijzing naar de botsing tussen goed en kwaad en het gebruik van “apocalyptische” boventonen. Het irriteert volgens hen geesten en scherpt verdeeldheid. Het is niet verrassend dat de vijand boos is. Omdat hij ontdekt wordt op het moment dat hij gelooft hij heeft de citadel bereikt, die hij ongestoord wil veroveren. Wat verrassend echter is, is dat er niemand alarm slaat. De reacties van degenen die de plannen afkeuren, zijn gebroken en onsamenhangend, wat begrijpelijk is. Net toen de medeplichtigheid van de reguliere media geslaagd was in de overgang naar deze Nieuwe Wereldorde, komen vrijwel pijnloos en onopgemerkt allerlei soorten bedrog, schandalen en misdaden aan het licht. Tot een paar maanden geleden was het makkelijk hen weg te zetten als ‘complottheoretici’. Degenen die deze vreselijke plannen aan de kaak hebben gesteld, die we nu zien uitgevoerd, tot in het kleinste detail. Niemand zou er ooit achter gestaan hebben, tot afgelopen februari, dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd omdat ze over straat wilden lopen, om te ademen, om hun bedrijf open te willen houden. Zondag naar de kerk te willen. Maar nu gebeurt het over de hele wereld. Zelfs in een ‘ansichtkaart’ als Italië – dat voor veel Amerikanen een klein land is – dat betoverde land, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante steden, zijn karakteristieke dorpen.

En terwijl onze politici gebarricadeerd zijn in hun paleizen waarin decreten worden uitgevaardigd zoals Perzische satrapen, zien we bedrijven vallen, winkels sluiten en mensen niet kunnen wonen, reizen, werken en bidden. De desastreuze psychologische gevolgen van deze operatie wordt al gezien, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopigen ondernemers en van onze kinderen, gescheiden van vrienden en klasgenoten verteld om hun lessen te volgen, terwijl ze alleen thuis achter een computer zitten.

In de Heilige Schrift spreekt de heilige Paulus tot ons over “degene die zich verzet” de manifestatie van het mysterie van ongerechtigheid , de kathèkon (2 Thess 2: 6-7). Op  religieus terrein is de kerk zo’n obstakel voor het kwaad, en in het bijzonder het pausdom; op politiek gebied zijn het degenen die oprichting van de Nieuwe Wereldorde belemmeren. Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de Stoel van Peter bekleedt zijn rol vanaf het allereerste begin verraden. Door de globalisten te verdedigen en hun ideologie te promoten, ter ondersteuning van de agenda van de diepe kerk, die hem uit haar gelederen koos. Meneer de president, u heeft duidelijk verklaard dat u de natie wilt verdedigen – Eén natie onder God , onze fundamentele vrijheden en niet onderhandelbare waarden die vandaag worden ontkend en bestreden. U bent het, beste president, “degene die zich verzet” tegen de diepe staat, de laatste aanval van de kinderen van duisternis. Om deze reden is het noodzakelijk dat alle mensen van goeden wil overtuigd zullen zijn van het baanbrekende belang van de aanstaande verkiezingen: niet zozeer omwille van dit of dat politieke programma, maar vanwege de algemene inspiraties van uw acties, die het beste belichaamt – in dit specifiek historische context – die wereld, onze wereld, die ze willen opheffen door middel van de lockdown. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de vijand van het menselijke ras, hij die “een moordenaar is vanaf het begin” (Joh. 8:44).

Om u heen zijn verzameld diegenen met geloof en moed. Voor het laatste gevecht tegen de werelddictatuur. Het alternatief is stemmen voor een persoon die wordt gemanipuleerd door de deep state, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie. Wie zal de Verenigde Staten aandoen wat Jorge Mario Bergoglio doet aan de kerk, premier Conte aan Italië, president Macron naar Frankrijk, premier Sanchez naar Spanje, enzovoort? De afpersbare aard van Joe Biden – net als de aard van de prelaten van de de “magische cirkel” van het Vaticaan – zal hem blootstellen aan gewetenloos misbruik. Waardoor illegale machten zich zowel in de binnenlandse als internationale politiek kunnen mengen. Het is duidelijk dat degenen die Biden nu manipuleren al iemand klaar hebben staan die erger is dan hij, met wie ze hem zo snel zullen vervangen als de gelegenheid zich voordoet.

En toch, temidden van dit sombere beeld, van de blijkbaar niet te stoppen vooruitgaan van deze “onzichtbare vijand”, komt er een element van hoop naar voren. De tegenstander weet niet hoe lief te hebben, en het begrijpt niet dat het niet genoeg is een universeel basisinkomen te verzekeren of hypotheken te annuleren. Om de massa’s te overtuigen, hen als vee te brandmerken. Dit volk, dat al te lang misbruikt is door een hatelijke en tirannieke macht en veel heeft doorstaan, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het zijn vrijheid niet op wil geven voor homogenisering en annulering van zijn identiteit; het begint te begrijpen dat het niet bereid is om de waarde van familiale en sociale banden, en dievan geloof en cultuur die eerlijke mensen verenigt, op te geven.

Deze grote reset is voorbestemd om te mislukken omdat degenen die het hebben gepland, niet begrijpen dat er nog steeds mensen klaar staan om mee te gaan, de straat op om hun rechten te verdedigen, hun dierbaren te beschermen en een toekomst te geven aan hun kinderen en kleinkinderen. De nivellerende onmenselijkheid van het globalistisch project zal jammerlijk versplinteren in het aangezicht van het vastberaden en moedige oppositie van de kinderen van het licht. De vijand heeft Satan aan zijn zijde, Hij die weet alleen hoe te haten. Maar aan onze kant hebben we de Almachtige Heer, de God van legers opgesteld voor de strijd, en de Allerheiligste Maagd, die het hoofd zal verpletteren van de oude slang.

“Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?” (Rom 8:31).

Meneer de president, u weet heel goed dat in dit cruciale uur de Verenigde Staten van Amerika worden beschouwd als de verdedigingsmuur waartegen de oorlog verklaard is door de voorstanders van globalisme. Vertrouw op de Heer, gesterkt door de woorden van de apostel Paulus: ‘Ik kan alle dingen doen door hem die mij sterkt ”(Fil. 4:13). Om een instrument van God te zijn, is een zegen en een grote verantwoordelijkheid, waarvoor u zeker alles zult ontvangen met de genade en staat van zijn die u nodig hebt. Omdat er vurig voor u zal worden gesmeekt door de vele mensen die je steunen met hun gebeden. Met deze hemelse hoop en de zekerheid van mijn gebed voor u, voor de first lady, en voor uw medewerkers, met heel mijn hart stuur ik u mijn zegen.

God zegene de Verenigde Staten van Amerika!

+ Carlo Maria Viganò

Tit. Aartsbisschop van Ulpiana

Voormalig apostolische nuntius naar de Verenigde Staten van Amerika

 

Deel dit bericht:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

The Kalergi plan – The genocide of the Peoples of Europe

The Kalergi plan – The genocide of the Peoples of Europe

The Coudenhove Kalergi plan – The genocide of the Peoples of Europe

This article is a translation of an Italian article, originally posted on Identità.

Mass immigration is a phenomenon, the causes of which are still cleverly concealed by the system, and the multicultural propaganda is trying to falsely portray it as inevitable. With this article we intend to prove once and for all, that this is not a spontaneous phenomenon. What they want to present as an inevitable outcome of modern life, is actually a plan conceived around a table and prepared for decades, to completely destroy the face of the continent.

The Pan-Europe 

  Few people know that one of the main initiators of the process of European integration, was also the man who designed the genocide plan of the Peoples of Europe. It is a dark person, whose existence is unknown to the masses, but the elite considers him as the founder of the European Union. His name is Richard Coudenhove Kalergi. His father was an Austrian diplomat named Heinrich von Coudenhove-Kalergi (with connections to the Byzantine family of the Kallergis) and his mother the Japanese Mitsu Aoyama. Kalergi, thanks to his close contacts with all European aristocrats and politicians, due to the relationships of his nobleman-diplomat father, and by moving behind the scenes, away from the glare of publicity, he managed to attract the most important heads of state to his plan , making them supporters and collaborators for the “project of European integration”.

 In 1922 he founded the “Pan-European” movement in Vienna, which aimed to create a New World Order, based on a federation of nations led by the United States. European integration would be the first step in creating a world government. Among the first supporters, including Czech politicians Tomáš Masaryk and Edvard Beneš and the banker Max Warburg, who invested the first 60,000 marks. The Austrian Chancellor Ignaz Seipel and the next president of Austria, Karl Renner, took the responsibility for leading the “Pan-European” movement. Later, French politicians, such as Léon Bloum, Aristide Briand,  Alcide De Gasperi, etc will offer their help.

 With the rise of Fascism in Europe, the project was abandoned and the “Pan-European” movement was forced to dissolve, but after the Second World War, Kalergi, thanks to frantic and tireless activity and the support of Winston Churchill, the Jewish Masonic Lodge B’nai B’rith and major newspapers like the New York Times, the plan manages to be accepted by the United States Government. The CIA later undertakes the completion of the project.

The essence of the Kalergi plan

 In his book «Praktischer Idealismus», Kalergi indicates that the residents of the future “United States of Europe” will not be the People of the Old Continent, but a kind of sub-humans, products of miscegenation. He clearly states that the peoples of Europe should interbreed with Asians and colored races, thus creating a multinational flock with no quality and easily controlled by the ruling elite.

 Kalergi proclaims the abolition of the right of self-determination and then the elimination of nations with the use of ethnic separatist movements and mass migration. In order for Europe to be controlled by an elite, he wants to turn people into one homogeneous mixed breed of Blacks, Whites and Asians. Who is is this elite however? Kalergi is particularly illuminating on this:  

 The man of the future will be of mixed race. The races and classes of today will gradually disappear due to the elimination of space, time, and prejudice. The Eurasian-negroid race of the future, similar in appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples and the diversity of individuals. Instead of destroying European Judaism, Europe, against her will, refined and educated this people, driving them to their future status as a leading nation through this artificial evolutionary process. It’s not surprising that the people that escaped from the Ghetto-Prison, became the spiritual nobility of Europe. Thus, the compassionate care given by Europe created a new breed of aristocrats. This happened when the European feudal aristocracy crashed because of the emancipation of the Jews [due to the actions taken by the French Revolution]
 
 Although no textbook mentions Kalergi, his ideas are the guiding principles of the European Union. The belief that the peoples of Europe should be mixed with Africans and Asians, to destroy our identity and create a single mestizo race, is the basis of all community policies that aim to protect minorities. Not for humanitarian reasons, but because of the directives issued by the ruthless Regime that machinates the greatest genocide in history. The Coudenhove-Kalergi European Prize is awarded every two years to Europeans who have excelled in promoting this criminal plan. Among those awarded with such a prize are Angela Merkel and Herman Van Rompuy.
 
 The incitement to genocide, is also the basis of the constant appeals of the United Nations, that demands we accept millions of immigrants to help with the low birth rates of the EU. According to a report published on January 2000 in «Population division» Review of the United Nations in New York, under the title “Immigration replacement: A solution to declining and aging population,” Europe will need by 2025 159,000,000 migrants.

 One could wonder how there can be such accuracy on the estimates of immigration, although it was not a premeditated plan. It is certain that the low birth rate could easily be reversed with appropriate measures to support families. It is just as clear that it is the contribution of foreign genes do not protect our genetic heritage, but that it enables their disappearance. The sole purpose of these measures is to completely distort our people, to turn them into a group of people without national, historical and cultural cohesion. In short, the policies of the Kalergi plan was and still is, the basis of official government policies aimed at genocide of the Peoples of Europe, through mass immigration. G. Brock Chisholm, former director of the World Health Organization (OMS), proves that he has learned the lesson of Kalergi well when he says: “What people in all places have to do is to limit of birthrates and promote mixed marriages (between different races), this aims to create a single race in a world which will be directed by a central authority. “

Conclusions

 
 If we look around us, the Kalergi plan seems to be fully realized. We face Europe’s fusion with the Third World. The plague of interracial marriage produces each year thousands of young people of mixed race: “The children of Kalergi». Under the dual pressures of misinformation and humanitarian stupefaction, promoted by the MSM, the Europeans are being taught to renounce their origin, to renounce their national identity.

 The servants of globalization are trying to convince us that to deny our identity, is a progressive and humanitarian act, that “racism” is wrong, because they want us all to be blind  consumers. It is necessary, now more than ever, to counter the lies of the System, to awaken the revolutionary spirit of the Europeans. Every one must see this truth, that European Integration amounts to genocide. We have no other option, the alternative is national suicide.

 Translator’s note: Although the reasons due to which Kalergi made the choices he made are of no particular interest to us, we will try to answer a question that will surely our readers have already asked: Why a European aristocrat with Flemish, Polish, Greek-Byzantine roots and even with some samurai blood in his veins (from his mother) was such body plans and organ in the hands of dark forces? The reasons, in our opinion, are multiple, idiosyncratic, psychological and … women. 

 We therefore observe a personality with strong snobbish attitudes, arrogance, and, allow me the term, “degenerate elitism.” Also, the fact that his mother was Asian, perhaps created internal conflicts and frustrations, something that can happen to people with such temperament. But the most decisive factor must have been the “proper teenager”, which incidentally of course, was beside him, and became his first woman (at age 13): The Jewess Ida Roland, who would later become a famous actress.

EUROPEAN COUNCIL

The Coudenhove-Kalergi Prize goes to President Van Rompuy

 


On November 16th 2012, the President of the European Council, Herman Van Rompuy, was awarded the Coudenhove-Kalergi Prize, during a special conference in Vienna, to celebrate the 90 years of the pan-European movement. The prize is awarded every two years to leading personalities for their outstanding contribution to the process of European integration.

 A  decisive factor that helped him win the prize was the balanced way in which President Van Rompuy executed his duties in the new position of President of the European Council, which was established by the Treaty of Lisbon. He handled this particularly sensitive leading and coordinating role with a spirit of determination and reconciliation, while emphasis was also given to his skilful arbitration on European affairs and unfailing commitment to European moral values.

During his speech, Mr Van Rompuy described the unification of Europe as a peace project. This idea, which was also the objective of the work of Coudenhove-Kalergi, after 90 years is still important. The award bears the name of Count Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), philosopher, diplomat, publisher and founder of the Pan-European Movement (1923). Coudenhove-Kalergi was the pioneer of European integration and popularized the idea of ​​a federal Europe with his work.

Among the winners of the award, the Federal Chancellor of Germany Angela Merkel (2010) and the President of Latvia Vaira Vike-Freiberga (2006), are included.

 

Deel dit bericht:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Dutch PM Covers Up Support for Terrorists in Syria

Dutch PM Covers Up Support for Terrorists in Syria

 
by 

Dutch Prime Minister Rutte suppressed an investigation into the Dutch government’s support for armed groups in Syria.

It was a seldom-seen moment on Dutch TV. Dutch Prime Minister Mark Rutte was put under pressure by a journalist from a national TV channel during a press conference. This is unheard of in The Netherlands. The press usually treats the Prime Minister with silk gloves, and they usually let him get away with everything. “We have heard you are obstructing a motion in Parliament to initiate an independent, external investigation into the Dutch support of Syrian rebels,” the journalist said. “Can you explain why you don’t want such investigation?” First Rutte reacted as if he didn’t know what the journalist was talking about, but when asked again, he answered he wasn’t sure about it but that he thought ‘the government’ had advised against the motion. This tickled the journalist to ask: “Did you personally interfere with the motion?” Rutte then answered evasively: “I interfere in a great number of cases, but I can’t go into detail about it.”

It now has become clear that Rutte did put pressure on several political parties. He admitted he did, when asked about it in Parliament. According to Martijn van Helvert of the Christian Democratic Party (CDA), who filed the motion, Rutte seemed to have been successful in his effort. “Several parties all of sudden started to have second thoughts about their initial support,” Van Helvert tweeted.

Why did Rutte interfere? According to him, an investigation could lead to “tensions with our allies” and “the lives of former members of opposition groups could be put at stake”. 

National newspaper Trouw and the current affairs programme Nieuwsuur managed to identify some of the so called ‘moderate rebels’ that had received relief goods from the Dutch government. Among them was Jabhat al-Shamiya, also known as the Levant Front, an organisation that the Dutch Public Prosecution Service considers to be ‘salafist’, ‘jihadist’ and ‘a criminal organisation with a terrorist purpose’. Support had also been given to groups that worked closely with terrorist groups, as well as with groups that, according to human rights organisations, had committed crimes of war and crimes against humanity. Although the support was discussed in Parliament even before the Dutch government had actually started it, it took some years before the Dutch mainstream media started to address the issue. Trouw and Nieuwsuur published their findings one and a half years after I had started writing about it on a dissident platform on the internet.

It’s a mystery why the Dutch Public Prosecution Office still has not launched a criminal investigation against current and former political officials who were involved in the support of Jabhat al-Shamiya. Dutch nationals who are suspected of having fought alongside this terrorist group are immediately being arrested and tried on their return to The Netherlands. Are we dealing here with class justice? “The Dutch government has never confirmed the findings of Trouw and Nieuwsuur,” spokesperson of the Dutch Public Prosecution Service Wim de Bruin commented, when I asked him. “And you shouldn’t believe everything you read in the newspapers anyway.” I find that a bizarre statement. It is beyond doubt that the Dutch government has supported Jabhat al- Shamiya. This is evident from internal documents from the Ministry of Foreign Affairs, which emerged thanks to Freedom of Information Act requests from Trouw and Nieuwsuur – and it also appears from interviews these media conducted with a commander of Jabhat al- Shamiya and others involved.

The Dutch support of armed groups in Syria was initiated by then-minister of foreign affairs Bert Koenders. He had been perfectly aware of what he was doing. Amnesty International had personally informed him about the misdeeds of Jabhat al- Shamiya, which included torture, abductions, summary executions and executions for apostasy. They had asked him to use his influence to ask countries that supported Jabhat al- Shamiya to stop aid immediately. A year later, in 2017, Koenders started providing logistics assistance to this very group.

After his party PvdA lost the elections, Koenders started a second career. Leiden University appointed him professor of Peace, Justice and Security (of all fields!) It’s absurd and unacceptable. It’s self-evident that someone who supported terrorists should not be teaching at a university. Together with a Syrian-Dutch lady, Hanan Shamoun, I therefore handed out a petition to the faculty Governance and Global Affairs of Leiden University in which we call upon the university to remove Koenders from his chair. It then took the faculty eight months to send us a reply. “Mr. Koenders was appointed in accordance with the appointment policy of Leiden University,” decan prof. Dr. Erwin Muller wrote to us. “We regret that you object to the appointment of Mr. Koenders, but we see no reason to review this.”

 

Deel dit bericht:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Confirmations of High Level Arrests Are Pouring In! Military Tribunals & Martial Law Coming Soon!

Confirmations of High Level Arrests Are Pouring In! Military Tribunals & Martial Law Coming Soon!

Confirmations of High Level Arrests Are Pouring In! Military Tribunals & Martial Law Coming Soon! – Must Video

 
16Shares
facebook sharing button

Deep state is being destroyed by the same military they have manipulated and used for generations. Payback time.

The Storm has arrived … WWG1WGA….. God Bless America, our POTUS, and all the Patriots …

Arrests must happen.. rule of law for everyone!! Lesson to be learned for Deep State..All for thee not for me Days are OVER!

 

 

 

 

 

You are so right Michael,our Country our universe has kept us “dumbed down” forever to have control over “We the people”.It’s now exploding in the deep states faces finally.They are crawling on their last spineless fake bodies to not let the truth be finally known.

Deel dit bericht:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing.

Laatste Nieuws

Uitgelicht

AG Barr: Coronavirus lockdowns “greatest intrusion on civil liberties” since slavery

AG Barr: Coronavirus lockdowns “greatest intrusion on civil liberties” since slavery

 

Attorney General William Barr called lockdown measures to prevent the spread of the coronavirus “the greatest intrusion on civil liberties in American history,” comparing it to slavery. He also likened stay-at-home orders to being put under “house arrest” and warned that a medical pandemic “doesn’t give a blank check” to executive rules that infringe on civil liberties.

The attorney general made these comments Sep. 16, during a Constitution Day event hosted by the conservative Hillsdale CollegeHe gave a speech focusing on the role of the Constitution and the Bill of Rights and criticizing the selective application of the law by some district attorneys. Attorney General Barr then answered questions from the audience after delivering his remarks.

Attorney General Barr also disagreed with letting medical professionals decide on business openings and closures during the event. “The person in the white coat is not the grand seer who can come up with the right decision for society,” he said, adding that a free people makes its decisions “through its elected representatives.” His statement elicited applause from audience members.

 

Barr: A staunch opponent of liberty-infringing lockdowns

The head of the Department of Justice has been a vocal critic of coronavirus lockdowns for some time now, as such measures infringe on civil liberties.

In April, he released a memorandum exhorting Justice Department prosecutors to watch out for state and local regulations that possibly violate “the constitutional rights and civil liberties of individual citizens. The document added that despite the implementation of policies “unthinkable in regular times,” no crisis or pandemic will nullify protections enshrined in the U.S. Constitution.

During a May question and answer session on Twitter, the attorney general said that state and local governments had the right to impose “reasonable and temporary restrictions” during times of emergency, but they must justify why these restrictions are “truly necessary.” Furthermore, he mentioned that the Justice Department “will be on the lookout for restrictions that are too widespread, too generalized or unduly discriminatory towards liberty” and will undertake appropriate action once a rule infringes civil liberties.

“Now that the curve has been flattened and the hospital system has not been overwhelmed, it is time to start rolling back some of those restrictions,” Barr emphasized.

 

Coronavirus lockdowns violate people’s fundamental rights

Some federal judges are of the same opinion as Barr: Lockdown orders issued by state and local governments violate the fundamental rights of citizens guaranteed by the Constitution.

A Sep. 14 ruling by District Judge William Stickman IV found that coronavirus lockdown orders by Pennsylvania Gov. Tom Wolf and Health Secretary Dr. Rachel Levine were unconstitutional. The order limiting mass gatherings violated the right of assembly guaranteed in the First Amendment while orders instructing non-essential businesses to remain closed and people to stay home violated clauses in the Fourteenth Amendment, according to Stickman.

He also added that restrictions put in place during periods of emergency may remain long after they have passed, and any liberties relinquished during such times may be hard to regain.

Meanwhile, District Judge Gary Sharpe found that coronavirus restrictions implemented by New York Gov. Andrew Cuomo, New York Attorney General Letitia James and New York City Mayor Bill De Blasio in July were unconstitutional. In his decision, Sharpe ruled that the restrictions limiting indoor religious gatherings violated the First and Fourteenth Amendments and discriminated against religious individuals by limiting their opportunities to gather and worship.

As a result of Sharpe’s ruling, the state of New York has permitted indoor religious services up to 50 percent capacity – but with other public health protocols such as social distancing in place.

The Constitution guarantees freedom for all U.S. citizens, whether or not a pandemic is in place, and no state or local order in the name of public health will supersede it.

Sources include:

TheEpochTimes.com

NBCWashington.com

Justice.gov 1

NZ.News.Yahoo.com

Justice.gov 2 [PDF]

FoxNews.com

Deel dit bericht:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

WHO finally admits lockdowns are harmful, “doubling” global poverty

WHO finally admits lockdowns are harmful, “doubling” global poverty

 

WHO finally admits lockdowns are harmful, “doubling” global poverty

The World Health Organization (WHO) has finally come to its senses in condemning the Wuhan coronavirus (COVID-19) lockdowns that it earlier supported, admitting that they in fact created a “ghastly global catastrophe” by crashing the world economy.

Speaking on behalf of the WHO’s United Kingdom envoy, Dr. David Nabarro urged world leaders in an appeal to stop “using lockdowns as your primary control method,” and to instead allow people to live their lives as normal while encouraging the “vulnerable” to protect themselves as they normally would.

The only thing lockdowns achieved, according to Nabarro, was poverty, which makes them a no-go for countries that want to actually survive this crisis. Continuing to lock down businesses, sports facilities and other societal necessities will only lead to more misery, more poverty and ultimately more death, he warns.

“Just look at what’s happened to the tourism industry, for example in the Caribbean or in the Pacific, because people aren’t taking their holidays,” Nabarro further explained.

“Look what’s happening to poverty levels. It seems that we may well have a doubling of world poverty by next year. Seems that we may well have at least a doubling of child malnutrition because children are not getting meals at school and their parents, in poor families, are not able to afford it.”

The WHO is right, for once

Nabarro’s words are a stark contrast to those uttered by WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, who back in April offered full support for lockdowns and even warned that lifting them too soon might cause a “spike” in COVID-19 cases.

At the time, Ghebreyesus had nothing but gushing praise for nations like the U.K. and France, which utilized lockdown and other “tools at their disposal to tackle any new spikes.”

Should the lockdowns continue, however, there will very soon be a “doubling” in the levels of world poverty and child malnutrition, Nabarro warns. By 2021, poor people are going to become “an awful lot poorer,” Nabarro claims.

“I want to say it again: We in the world Health Organization do not advocate lockdowns as a primary means of controlling this virus,” Nabarro further added.

“And so, we really do appeal to all world leaders: Stop using lockdown as your primary control method. Develop better systems for doing it. Work together and learn from each other.”

Nabarro made these and other statements just hours apart from other WHO officials issuing their own recommendations against any further lockdowns. The agency’s top emergency expert said authorities should avoid “punishing“ lockdowns that are worse than the virus itself.

In Wuhan, China, where the virus is believed to have originated, extreme lockdowns were later shown to cause severe “trauma” to city residents, not to mention the damage it caused to their local economy.

Despite continued reported increases in cases of the novel virus, the WHO has joined the rest of the sane world in declaring that lockdowns are not the answer – not now, and not ever again.

“What we want to try to avoid – and sometimes it’s unavoidable and we accept that – but what we want to try and avoid is these massive lockdowns that are so punishing to communities, to society and to everything else,” stated Mike Ryan at a WHO briefing in Geneva.

Meanwhile, most Americans seem to be fed up with the continued hysteria over the virus which, generally speaking, is not the deadly threat that its promoters continue to claim it is. Perhaps now really is the time to put this thing behind us and move on with our lives. What do you think?

More of the latest news about the coronavirus can be found at Pandemic.news.

Sources for this article include:

Breitbart.com

NaturalNews.com

Get Ou

Deel dit bericht:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Gesara Nasara – Een korte uitleg

Gesara Nasara – Een korte uitleg

Het is een afkorting van de Global Economic Security and Reformation Act en is door grote geesten uit de twintigste en eenentwintigste eeuw geschreven en verfijnd om planeet Aarde en de mensheid opnieuw in te stellen op basis van een duurzaam bestuur.

De volgende 3 items moeten meteen worden voltooid:

1) De wereldwijde en publieke aankondiging van een mondiaal jubileum of kwijtschelding van schulden, en universele reset van planetaire aarde / mensheid terug naar een universeel systeem van gemeenschappelijk bestuur in transparante goede reputatie met andere leden van de Galactische Federatie.

2) Implementatie van GESARA als een universeel constitutioneel kader voor mondiaal bestuur in alle 209 soevereine naties volgens de ondertekende Overeenkomst van Parijs van 2015 inzake klimaatverandering, te beginnen met de herstelde Republiek der Verenigde Staten.

3) Massale menselijke onthulling van zowel niet-humanoïde (buitenaards) leven dat bestaat op het oppervlak van deze planeet en in ons hele gedeelde sterrenstelsel.

Waarom is GESARA zelfs nodig?

De bestaande “cabal” -bestuursautoriteit heeft opzettelijk en methodisch de historische waarheid van de mensheid verborgen gehouden (inclusief buitenaardse bezetting en genetische manipulatie) gedurende meer dan dertien millennia; en dus waarom GESARA-implementatie nu nodig is, omdat de galactische gemeenschap de opdracht heeft gekregen om het momentum van een dergelijke opstandige en flagrante actie tegen de Bron van de Schepper en menselijke soorten te stoppen en om te keren. Samen met de mensheid zullen alle liefdesstrijders van het witte licht nu een einde maken aan bedrog door de kliek en universele waarheid en gerechtigheid herstellen zonder verdere vertraging of onderhandeling.

Wat kan GESARA manifesteren?

Hieronder staan ​​25 specifieke items, maar verwacht nog tientallen.

Voordelen voor de mensheid:
“NESARA implementeert de volgende wijzigingen;

 1. Herstel constitutioneel recht in de Republiek der Verenigde Staten van Amerika.

 2. Verwijder VS, Inc. bestuursambtenaren en alle leden van het Amerikaanse Congres van hun posities vanwege hun voortdurende ongrondwettelijke acties.

 3. Dwingt de president van de VS, Inc., de vice-president, leden van het kabinet en alle leden van het Congres het mandaat te verlaten.

 4. Verhindert alle verkiezingen overal ter wereld, op alle soevereine bestuursniveaus.

 5. Staat nieuwe aangestelden van de Republiek de Verenigde Staten toe tijdelijk de zaken van het land te regelen totdat eerlijke en wettige verkiezingen kunnen worden gehouden.

 6. Staat militaire wetshandhaving door de republiek toe om elke hindernis die de wet van GESARA belemmert fysiek te verwijderen of weg te nemen.

 7. Staat het congres van de Republiek toe om de natuurlijke constitutionele erfopvolging te implementeren.

 8. Elimineert alle “noodtoestanden” en verklaart zo de vrede voor elk land dat zich aan GESARA en zijn alliantie houdt.

 9. Forceert het Amerikaanse leger om onmiddellijk troepen te verwijderen uit alle soevereine naties die hen niet langer bereidwillig accepteren om op hun grondgebied te verblijven. Dat omvat Irak, Syrië, Afghanistan en de Filippijnen.

 10. Nalaten van creditcardsaldi en bankschuldverlichting wereldwijd.

 11. Activeert de Treasury Bank en Republic Treasury van de Republiek, samen met een door goud gesteunde USN-valuta afgedrukt en gecontroleerd door de Republiek der Verenigde Staten en niet de Federal Reserve die nu wordt gemarginaliseerd tot geëlimineerd.

 12. De leemtes in de federale inkomstenbelastingen worden afgeschaft, evenals de oude belastingwetgeving; en nieuwe eenvoudiger, eenvoudiger en wereldwijde belastingcode zal worden geïmplementeerd op niet-essentiële items. Essentiële artikelen zoals voedsel en medicijnen en gebruikte artikelen zijn vrijgesteld van de omzetbelasting.

 13. De IRS, FEMA, Shadow Government Lobbyists zullen allemaal worden gevangen gezet, gearresteerd of erger.

 14. Creëert voor de overheid een nieuwe omzetbelasting voor niet-essentiële nieuwe artikelen van 17% .vast tarief.

 15. Verhoogt de voordelen voor ouderen en maakt ze blijvend.

 16. Vestigt nieuwe presidents- en congreskandidaten binnen 120 dagen na de aankondiging van GESARA. Een interim-regering zal rustig worden ingesteld om de zaken van de natie af te handelen totdat nieuwe leiders democratisch kunnen worden gekozen.

 17. Internationale waarnemers zullen aanwezig zijn om het illegaal kiezersstempels vullen of frauduleuze verkiezingsactiviteiten van speciale belangengroepen te voorkomen.

 18. Een nieuwe Amerikaanse regenboogvaluta, ondersteund door goud, zilver en platina edele metalen, zal in het openbaar in omloop worden gebracht.

 19. Elimineert geboortecertificatenbestanden die door het Amerikaanse ministerie van Transport ook als onroerendgoedobligaties voor roerende goederen kunnen worden gebruikt.

 20. Herstelt financiële privacy wereldwijd.

 21. Zet ​​alle rechters en advocaten terug naar Constitutioneel recht.

 22. Staakt alle agressieve militaire acties van de regering wereldwijd, inclusief het Midden-Oosten.

 23. Vestigt vrede over de hele wereld zoals gecontroleerd door de VN-Veiligheidsraad.

 24. publiceert enorme sommen geld voor humanitaire doeleinden over de hele wereld.

 25. Maakt de vrijgave mogelijk van duizenden verborgen patenten voor onderdrukte technologieën die momenteel worden vastgehouden onder het mom van nationale veiligheid, waaronder gratis energieapparatuur, anti-zwaartekrachts- en sonische helingsapparaten

Deel dit bericht:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Dollar Destroyed By Year-End, Price of Gold & Silver Is Infinity

Dollar Destroyed By Year-End, Price of Gold & Silver Is Infinity

Finance and economic expert Alasdair Macleod says “I think the dollar will be destroyed by year end, and the price of gold and silver is infinity. I think the banking crisis could start in a month. Look what’s happening to their balance sheets. I think the collapse is likely to be so rapid that in the absence of any other information, the best thing to do is to hold on to gold and silver as an insurance policy just in case I am right.”
Source: www.youtube.com

Trump established Israel and UAE peace

With Trumps help, Israel and the United Arab Emirates reach historic deal to normalize relations.
Israel and the United Arab Emirates reached a historic peace deal on Thursday that will lead to a full normalization of diplomatic relations.
This will advance the region, and this will advance the whole world.
This is GESARA, for those who want more proofs.
Source:https://twitter.com/WhiteHouse

The great reset announced

The World Economic Forum (WEF) and the International Monetary Fund (IMF) have just vowed The Great Reset.
Our old systems are not fit anymore for the 21st century.
Now is the historical moment… the time.
In short… WE NEED A GREAT RESET!!!
There is an urgent need for global stakeholders to cooperate in simultaneously managing the direct consequences of the COVID-19 crisis. To improve the state of the world, the World Economic Forum is starting The Great Reset.
Sources:youtube.comimf.orgweforum.orgweforum.org/agenda/archive/the-great-reset

The largest tax and regulation cuts in history

Donald Trump: With your help, we carried out the largest tax and regulation cuts, by far, in American history. And they now want to quadruple tax us, and they want to quadruple, and beyond, the regulation cuts. And when we say “tax” and we say “regulation” and you say, Oh, tax cuts. That’s so wonderful, – but the people in this room that are the heads of industry – you have some very powerful people in this room – they know that the regulation cuts may have been even more important than the biggest tax cuts we’ve ever had.
Source:twitter.com/WhiteHouse

Donald Trump to abolish the Federal Reserve

Donald Trump is meeting with an ex-bank CEO who wants to abolish the Federal Reserve and return to the gold standard. Trump met with John Allison, the former CEO of the bank BB&T and of the libertarian think tank the Cato Institute.
Source:Businessinsider.com

PayPal, Venmo to Roll Out Crypto Buying and Selling

Fintech giant PayPal plans to roll out direct sales of cryptocurrency to its 325 million users, according to three people familiar with the matter.
Currently, PayPal can be used as an alternative means for withdrawing funds from exchanges such as Coinbase, but this would be a first in terms of offering direct sales of crypto.
Source:coindesk.com

Deel dit bericht:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp