Qanon

Qanon

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Trending

Video afspelen

Donald J. Trump

Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment.”

Wat doe je als de politieke top door en door corrupt is? Wanneer het systeem zo gemaakt is dat het de criminele leiders beschermt? De legertop en de White Hats ontwikkelden een plan. Het Plan. In plaats van een militaire coup, koos men ervoor om het Plan door hun nieuwe politieke leider uit te laten voeren. De groep erachter noemde zich America First. Het publiek wordt geïnformeerd via Q-anon: “Vertrouw het plan.”

 

Criminele politieke kliek

Amerika werd de afgelopen decennia geregeerd door het Bush-Clinton misdaadsyndicaat. Deze uiterst criminele kliek was betrokken bij internationale drugs- en mensenhandel. Tegenstanders werden uit de weg geruimd. De groep is dan ook nauw verweven met de georganiseerde misdaad, terroristische organisaties en criminele bendes zoals MS13. Ook Obama behoort tot deze politieke kliek en schijnt bovendien banden te hebben met het Moslim Brotherhood.

Om de drugs- en mensenhandel veilig te stellen werden oorlogen ontketend of orkanen gecreëerd als onderdeel van hun weeroorlogen. Financieel analist Jim Willie, met White Hats-connecties binnen het Pentagon: “Alles wat we in het nieuws over oorlogen te horen krijgen is gebaseerd op leugens. Neem bijvoorbeeld de oorlog in Afghanistan. Deze had niks met terrorisme te maken, maar alles met de drugshandel. 85% van alle heroïne komt uit Afghanistan.” Volgens Jim Willie heb je volledige bataljons Amerikaanse militairen die de papavervelden in Afghanistan bewaken.

 

Biljoenen opbrengst uit drugshandel

De opbrengst gaat naar het Bush-Clinton misdaadsyndicaat; deze organisatie heet officieel Stichting voor Voormalige Presidenten Fonds. De netto-opbrengst is 7 biljoen dollar. Het Bush-Clinton-misdaadsyndicaat bestaat uit een paar honderd mensen. Met de opbrengsten kopen ze in talloze landen de nationale banken op. Ook de NAVO is betrokken bij deze internationale drugshandel, aldus Jim Willie.

De presidentsverkiezingen van Jeb Bush zijn gefinancierd door de drugshandel vanuit Saoedi Arabië. De Russen hebben hier destijds een stokje voor gestoken, waardoor Jeb Bush zich moest terugtrekken als presidentskandidaat. Het is opmerkelijk dat die vorm van Russische collusie nooit het mainstream nieuws heeft gehaald. Maar de mainstream media is in handen van de Cabal. CNN wordt gekscherend het Criminele Clinton Netwerk genoemd. De Clintons werken voor de Bush-groep.

De video is net voor publicatie verwijderd. Vaak is het veelzeggend als Youtube video’s weert. Aanvankelijk kreeg Jim Willie weinig tegenwerking in zijn economische beschouwingen van de financiële wereld, maar sinds hij met het verhaal over de America First Movement naar buiten kwam, werd hij bedreigd.

 

Wie zijn de Cabal, de White Hats en Q-anon?

Cabal: Geheime criminele politieke kliek. Deze internationale criminele elite zweert samen tegen de mensheid.

Black Hats: Mensen op invloedrijke posities, werkzaam bij overheidsdiensten of andere organisatie en betrokken bij geheime zwarte budget projecten, die niet in de officiële boeken vermeld staan. Ze zijn onderdeel van de Deep State, werken voor de Cabal en verkrijgen hun fondsen deels uit mensenhandel, orgaanhandel, drugshandel en wapenverkoop.

White Hats: Mensen op invloedrijke posities, werkzaam bij overheidsdiensten of andere organisatie en betrokken bij geheime (deel)projecten, met als doel om de Cabal te verwijderen, te ontmaskeren en te berechten.

Q / Q-anon: Anonieme bron met Q-clearance die ‘broodkruimels’ lekt over de geheime operaties die de internationale alliantie heeft uitgevoerd of gaat uitvoeren. De datadump wordt gedeeld via chatboards zoals: 4chan, 8chan en Reddit. Q heeft direct toegang tot (informatie van) president Trump.

Het Plan: Massa-arrestatieplan opgesteld door de Amerikaanse legertop en White Hats. Doel is om de Cabal te verwijderen, te ontmaskeren en te berechten en de grondwet te herstellen. Men werkt inmiddels samen met talloze nationale en internationale groepen als ook buitenaardse groeperingen.

> Voor meer info lees: Deze termen moet je kennen, om te begrijpen wat er in de wereld gaande is.

 

Eliminatie van Amerikaanse generaals

De Clinton Foundation zamelde geld in, in ruil voor illegale wapenhandel. Het zogenaamde ‘pay for play’. Toen de White Hats binnen het Pentagon daar in 1995 achterkwamen begonnen ze een afzettingsprocedure tegen Bill Clinton. De aanklacht was hoogverraad, vanwege de verkoop van wapens aan de vijand. Volgens Jim Willie was Bush sr. betrokken bij de politieke moord op zeven Amerikaanse generaals, als vergelding op deze gestarte afzettingsprocedure.

 

America First beweging

De White Hats binnen het Pentagon begonnen toen een tegenbeweging, om het Bush-Clinton misdaadsyndicaat aan te pakken. Deze beweging werd America First genoemd. Toen men uiteindelijk afzag van een militaire coup, heeft de America First Beweging hun zinnen gezet op Donald Trump, die het politieke klimaat zou scheppen, waarin het militaire plan om de criminele top aan te pakken, uitgevoerd kon worden. Is het je wel eens opgevallen hoe vaak Trump de term “America First” gebruikt in zijn aanvaardingsrede?

Huidige embleem van de America First Movement

Speldje van America First Movement tijdens WWII

Jim Willie: “Dat was meer dan opzettelijk. Trump zei daarmee indirect dat de White Hats binnen het Pentagon de controle over de Amerikaanse regering zouden herpakken en weer op de grondwet zouden baseren. Trump is hun held. Dat verklaart ook waarom er vier generaals in zijn kabinet zitten.”

De term America First stamt uit de Tweede Wereldoorlog. Het America First Committee (AFC) was in 1940 de belangrijkste pressiegroep, om druk uit te oefenen dat Amerika zich niet in de Tweede Wereldoorlog zou mengen. Het was een van de grootste anti-oorlogsorganisaties in de Amerikaanse geschiedenis. Deze historische context is van belang, om de aanleiding en het ontstaan van de huidige America First tegenbeweging te kunnen begrijpen. Deze gaat meer dan een halve eeuw terug.

 

Nazi’s infiltreren Amerikaanse Deep State

Het Bush-Clinton misdaadsyndicaat begint in feite bij Prescott Bush, de grootvader van George W. Bush. Hij was lid van het geheime genootschap Skull and Bones, bankier en politicus. Hij was grootaandeelhouder van een corporatie die de Duitse Nazi’s in het zadel hielpen. Volgens Jim Willie waren de Wallstreet bankiers de financierders van Nazi Duitsland: “Hoogverraad is geen nieuw begrip in de Amerikaanse overheid.” Na de Tweede Wereldoorlog werd de Nazi-top met Project Paperclip naar Noord- en Zuid-Amerika gesmokkeld.

Ook Hitler, die volgens de officiële lezing in een Duitse bunker gestorven is, vluchtte in werkelijkheid naar Argentinië. Volgens Jim Willie weet de helft van de volwassen Argentijnen dat hij de rest van zijn leven in Bariloch Argentinië heeft doorgebracht. Hij vierde zijn verjaardag vaak in Hawaï, aldus Jim Willie. De FBI was op de hoogte van deze ‘geruchten’, blijkt uit de inmiddels vrijgegeven geheime documenten omtrent Hitler’s naoorlogse jaren.

In de Verenigde Staten vond na de Tweede Wereldoorlog in feite een militaire coup plaats door de Nazi’s, die er hun Vierde Rijk vestigden. Het plan om in te grijpen en deze internationale criminele kliek op te pakken en te berechten, speelt dan ook vanaf de naoorlogse jaren. Vooral het hoogverraad tijdens de Korea-oorlog was aanleiding voor het plannen van een militaire contra-coup. Het oorspronkelijke Plan stamt uit de jaren ’50, zoals in dit artikel te lezen is.

 

Trump werd gevraagd door de militairen

Een militaire coup kreeg echter te weinig steun vanwege de enorme implicaties. Vandaar dat men een plan uitwerkte om de macht via de politieke weg terug te claimen. Na John F. Kennedy (en wellicht Ronald Reagan) is Donald Trump dé president die het Plan ten uitvoer moet brengen.

Eerdere pogingen om het Plan uit te voeren mislukten. Tijdens het Bill Clinton-, George W. Bush- en Barack Obama-tijdperk zijn er honderden generaals ontslagen. Deze generaals werden onder druk gezet. Men kon kiezen: ben je trouw aan de drugsbaronnen of aan de Amerikaanse grondwet? Wanneer de generaals aangaven trouw aan de grondwet te zijn, werden ze ontslagen. Deze honderden ontslagen generaals gingen echter niet met pensioen. Ze werkten aan het Plan.

Trump is door de militairen en White Hats gevraagd om presidentskandidaat te worden. Hij speelde daarbij een dubbelspel. Hij zou de gedoodverfde verliezer zijn en een geloofwaardige tegenkandidaat van Hillary Clinton, de gedoodverfde winnaar. Maar samen met de militairen bereidde hij zich voor op een politieke overwinning. Op die manier kon het Plan doorgevoerd worden. Niet door middel van een échte militaire coup, maar binnen de regels van de grondwet.

In bovenstaand filmpje is te zien dat de stelling dat Donald Trump de president van Amerika zou worden, destijds op de lachspieren werkte van de gecontroleerde media. Toen op de verkiezingsavond bleek dat dit inderdaad het geval was, reageerde de mediamensen onthutst, want dát stond niet in hun script. Wat het Clintonkamp toen nog niet wist, was dat de White Hats hun geprepareerde stemcomputers op het laatste moment vervangen hebben, zodat het volk kon beslissen wie er president moest worden.

> Lees ook deel 2: De storm en Q: “Vertrouw het plan.”

Op 6 oktober 2017 ontving Trump hooggeplaatste militairen in het Witte Huis: “Misschien is dit wel de stilte voor de storm.” Q-anon begon daarna zijn beroemde datadumps. De Storm ís het Plan. Het moeras wordt leeggepompt en de misdaden van het criminele establishment komen bloot te liggen. Er zijn steeds meer signalen dat ze terrein beginnen te verliezen.

> Lees ook deel 1: Vertrouw het plan

Oud top-militair, Drake Bailey, kwam in 2012 naar buiten met het Plan. Het ontstaan en de achtergrond is nog steeds actueel. De daadwerkelijke uitvoering is inmiddels bijgesteld. In 2015 en 2016 riep hij zijn volgers op om op Trump te stemmen. Aanvankelijk werd deze oproep niet door iedereen begrepen. Trump was toch ook Cabal? Het antwoord is zowel ja als nee. Natuurlijk verkeert hij in de hoogste kringen en heeft hij het spelletje binnen de internationale zakenwereld meegespeeld.

Trump is noch perfect en zeker geen heilige. Maar hij is waarschijnlijk wel de perfecte persoon op de juiste plaats op het juiste moment. Uiteindelijk zullen we hem moeten beoordelen op zijn daden en er zijn nu al vele tekenen dat hij actie onderneemt tegen de pedofiele satanisten en de wereldwijde elite. Er zijn steeds meer insiders die bevestigen dat Trump door de militairen is gevraagd en een cruciale rol speelt in de uitvoering van het Plan. Dat verklaart ook Drake’s steun aan Trump. Bekijk onderstaande video en oordeel zelf.

 

 

Deze verkiezingstoespraak heeft ervoor gezorgd dat Donald Trump gekozen is. Hij noemt de Clintons het centrum van een corrupt en internationaal netwerk en kondigt aan zich tegen deze wereldwijde elite en corporaties te keren. Zijn het slechts mooie woorden, of voegt hij écht de daad bij het woord? De Executive Orders die hij op 21 december 2017 en op 11 juli 2018 tekende suggereert van wel. 

 

Trump gaat de strijd aan met geheime regering en Deep State

Simon Parkes beaamt dat Trump door de militairen gevraagd is en hij beschrijft zijn kabinet als een militaire regering. In de ogen van de generaals was een presidentschap met Trump de laatste kans om Amerika te redden. Dat is volgens hem waarom de Marine Generaal Dunford, woordvoerder voor de groep generaals achter het Plan, ervoor gezorgd heeft dat Trump president zou worden. “De burgers hebben voor Trump gekozen, maar hij wordt gesteund door de generaals,” aldus Simon Parkes.

Trump speelt nu een lastig spel. Zijn presidentschap is eigenlijk een verhulde militaire coup. Door de mainstream media wordt hij helemaal zwart gemaakt. De media is nog grotendeels in handen van de Cabal. In zijn periode als zakenman, werd er over het algemeen positief over hem bericht. Nu hij president is en een bedreiging voor de Cabal, laat de media geen spaander van hem heel. Zijn meest geduchte tegenstander is echter niet CNN, maar het criminele Bush-Clinton misdaadsyndicaat en de Black Hats binnen de CIA en andere agentschappen. President Trump is voor hen een enorme bedreiging.

 

Dit misdaadsyndicaat wordt nu aangepakt met hun eigen ‘controlemiddelen’. Het grootschalig surveillancesysteem waarbij alle data wordt verzameld, was onderdeel van de door hen begeerde New World Order. Maar ook de data van de Cabal werd verzameld en opgeslagen. Het is bewijs van hun criminele betrokkenheid. Deze data is veilig gesteld door de White Hats binnen de NSA. Q schrijft: “We hebben alles. Vertrouw het plan.”

 

De opkomst van Q-anon

Om zowel de vrijheidsbeweging als het grote publiek voor te bereiden op wat er middels het Plan zou plaatsvinden, was er een anonieme klokkenluider nodig. Dat kon niet via de president, want dat zou hem compromitteren, zegt Simon Parkes. Deze anonieme bron is Q, ook wel Q-anon genoemd. Hij denkt dat de datadumps van Q, van iemand afkomstig zijn die niet meer voor de agentschappen werkt. Een medewerker van de CIA of NSA valt namelijk onder iemands autoriteit en kan daarmee de hele operatie in gevaar brengen. Volgens Simon Parkes was het noodzakelijk om iemand (of een groep mensen) te gebruiken die anoniem kan blijven en daarmee beschermd kan worden. De informatie van Q komt volgens hem direct vanuit de top.

 

Trump: “Misschien is dit wel de stilte voor de storm.” Verslaggever: “Welke storm meneer de president?” Trump: “Daar zul je wel achter komen.”

 

Uitkomst presidentsverkiezingen was startsein van het Plan

In november 2016 kondigde Drake Bailey al aan dat het plan in werking is gesteld. Vlak voordat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen. Aanvankelijk was daar weinig van te merken en de eerder voorspelde massa-arrestaties bleven uit. Maar het plan wordt niet uitgevoerd zoals het in 2012 geschetst is. De eerder geplande massa-arrestaties zouden tot een bloedbad leiden. Daarom verkoos men een geleidelijke aanpak, waarbij de criminelen aan de top langzaamaan schaakmat worden gezet.

Een eenduidig verhaal is het echter niet. Aan de top, ook de militaire top, spelen allerlei belangen. Volgens Thomas Williams zijn sommige generaals trouw aan de Rothschilds en Chinese Elders. Hij zegt dat het Amerikaanse leger bovendien grotendeels gecontroleerd wordt door het Nazi Secret Space program, oftewel de SSp. Het zijn uitvloeisels van de factie-oorlog, die met name aan de top en achter de schermen uitgevochten wordt. De druk op Trump is groot, waarbij alle facties en belangengroepen hun invloed proberen uit te oefenen.

 

Werkelijkheid wordt verdraaid in de media

De media vervormt de werkelijkheid zodanig, dat je iets anders leest, dan wat er écht gaande is. Soms worden dingen volledig verdraaid, zodat het beeld dat geschetst wordt precies het tegenovergesteld is aan de realiteit.

Dat leidt tot tegenstrijdige berichten in de mainstream én alternatieve media. De weergave van datgene wat werkelijk achter de schermen plaatsvindt kun je vergelijken met een spiegel-kabinet, waarin je soms een glimp van de realiteit opvangt, maar net zo vaak een gespiegelde of vervormde werkelijkheid ziet.

De kunst is om deze fragmenten in een grotere context te plaatsen, waarmee je een overzichtsbeeld krijgt en patronen herkent. Het blijft echter lastig om helder te krijgen wie voor welke factie of belangengroep werkt. Des te meer nu steeds meer mensen overlopen naar het andere kamp, aangezien het schip van de Cabal zinkende is.

 

CEO’s worden verwijderd, politici verdwijnen van politieke toneel

Er valt desondanks niet meer te ontkennen dat er hoe dan ook een plan uitgevoerd wordt. Dat blijkt uit de talloze ontslagen en aftredens, inclusief het ontslag van spraakmakende topambtenaren zoals James Comey, Peter Strzok en tientallen politici die zich terugtrekken. Al zal niet elk pensioen, aftreden of ontslag met het Plan te maken hebben, de lijst van CEO’s en politici die uit hun positie treden is ongebruikelijk hoog.

Daarnaast zijn er de beruchte verzegelde aanklachten die vanaf de Q-drops bekend werden. Inmiddels zou de teller al op ruim 40.000 staan. Een verzegelde aanklacht betekent dat er strafvervolging naar iemand in gang is gezet, maar dat het dossier verzegeld blijft omdat het om een hooggeplaatst persoon gaat, of deze betrokken is bij een crimineel netwerk.

 

 

Wereldwijd fenomeen

Toch is het niet een uitsluitend Amerikaans gebeuren, maar iets dat wereldwijd speelt. Ook elders in de wereld zien we enorme machtsverschuivingen. Achter de schermen vinden al geruime tijd arrestaties plaats. Q schrijft op 25 april 2018: “De wereld is verbonden. Alles of niks. Vertrouw het plan. We krijgen elke dag grote hoeveelheden ‘Q-bedankt-briefjes’ van over de hele wereld. De wereld kijkt toe. Q.”

Volgens financieel analist Jim Willie is er al in 2016 een grote groep mid-level bankiers gearresteerd. Hij heeft van zijn bronnen vernomen dat die in een Caraïbische gevangenis worden vastgehouden en ondervraagd. De mid-level bankiers verlinken de top-bankiers. Rond dezelfde tijd pleegden talloze bankiers zelfmoord of werden ver(zelf)moord.

Hetzelfde vindt plaats met de pedonetwerken. Officiële cijfers ontbreken, maar volgens meerdere bronnen zijn er alles bij elkaar al tienduizenden gearresteerd. Het zijn de lager geplaatste criminelen. Zij verlinken de laag erboven. Veel informatie over de criminele top is echter al bekend. Alles staat in de zogenaamde Fulcrum-files, individuele dossiers met documentatie over de gepleegde misdrijven. “We hebben alles. Welkom bij de WH (White Hats – red.). Q.”

 

De Cabal verliest steeds meer terrein

 

Zo komen er steeds meer signalen dat het spreekwoordelijke moeras inderdaad leeggepompt wordt. Natuurlijk zouden we graag de arrestaties van de hoofdrolspelers willen zien, maar ondanks dat een groot aantal nog vrij rond loopt, lijken ze steeds minder voor elkaar te krijgen. Hun zorgvuldig opgebouwde NWO-bouwwerk begint langzaamaan in elkaar te storten. TTIP en TIP zijn om zeep geholpen, net zoals het Parijs klimaatverdrag. De VN is in handen van de Manna World Holding Trust. Amerika dreigt nu uit de NAVO te stappen. Europa valt uit elkaar. Het IMF is blut, enzovoort.

Drake Bailey beaamt dat de Cabal hun macht kwijt aan het raken is: “Ze beginnen al hun invloed te verliezen die ze nog hadden. Nu beginnen ook hun financiën aan onderzoek onderworpen te worden. Ze sluiten een heel zootje banken en financiële instituten vanwege de corruptie die gaande is. Daarnaast zijn er doelgericht mensen uit bepaalde posities verwijderd. Zo begin je een beeld te krijgen van hetgeen gaande is…”

Hij vervolgt: “De alliantie, dat is een combinatie van ‘daar boven’ en hier aan de grond, begint een impact te veroorzaken, die deze mensen niet langer kunnen negeren. Vorig jaar zijn er ongeveer 10.000 oligarchen die de VS hebben verlaten. Dit jaar zijn het er meer dan 12.000.”

Dat gebeurt niet zomaar. Toeval bestaat niet. Er wordt iets voorbereid. Iets groots. Iets waarvan we nog maar een glimp hebben gezien.    

Geloof je in toeval?
Deze mensen zijn ziek.
POTUS (President Of The United States) 100% geïsoleerd.
Verwacht vuurwerk.
RECHTVAARDIGHEID.
Q.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen?

> De ‘stilte voor de storm’ en aanloop naar de Event
Q Anon voor beginners: De grote ontwaking

 

Update 25-06-2019 video | Op 5 oktober 2017 zei Donald Trump tijdens een persbijeenkomst met militaire leiders: ‘It’s the calm before the storm’. De journalisten vroegen hem verdwaasd wat hij daarmee bedoelde, maar Trump liet hen in het ongewisse. Naar schatting 20-30 miljoen mensen wereldwijd weten nu waar Trump op doelde. Dat komt omdat ze de wereld van QAnon hebben betreden.

Aan het eind van diezelfde maand, op 28 oktober 2017, verscheen de eerste post van iemand die zich Q Patriot noemde op een anoniem forum genaamd 4chan. Het is de favoriete hangplek van puistige nerds die met hun handen vastgelijmd zitten aan hun toetsenbord en nauwelijks daglicht zien. Zij ontmoeten elkaar daar omdat ze een ‘anon’ kunnen zijn (IP-adressen zijn niet zichtbaar op 4chan) en er geen beperkingen gelden voor de vrije meningsuiting, dus alles mag en alles kan.

Op 2 november 2017 schreef QAnon de woorden Calm Before The Storm. Het zou niet de laatste ‘toevalligheid’ zijn van Q-posts die overeenkomen met de woorden van Trump en andersom. Gedurende de 8 maanden dat het Q-fenomeen nu bestaat, zijn er ruim 100 bevestigingen geweest dat Q onderdeel moet uitmaken van Trumps kleine kring. Eén plaatje vertelt duizend woorden en daarom heb ik een foto toegevoegd die door Q is genomen binnenin Air Force One en die als file-naam DOITQdroeg. Voor meer bewijs dat Q dicht bij de Amerikaanse president staat, zie qproofs.com.

Er zijn twee andere redenen waarom QAnon de informatie die hij graag wil delen niet rechtstreeks prijsgeeft: geen enkele insider van de overheid mag legaal geheime informatie verspreiden en door een alsmaar groeiende groep mensen uit te nodigen om onderzoek te doen naar bepaalde onderwerpen creëer je een ‘hive mind’ die zich bezighoudt met ‘open-source’-onderzoek. Over ‘open-source’ gesproken, de afgelopen 8 maanden hebben anons op succesvolle wijze puntjes met elkaar weten te verbinden die anders hoogstwaarschijnlijk niet met elkaar verbonden zouden zijn, uitsluitend gebaseerd op informatie die publiekelijk op het internet beschikbaar is. Snap je nu waarom Q een stelletje obsessief-compulsieve autisten uitkoos om al dat graafwerk te verrichten?

Nadat 4chan ‘comped’ (gecompromitteerd) bleek, verhuisde Q naar 8chan en nam de autisten met zich mee. Een andere reden om op deze anonieme fora te posten is dat dit een manier is om gecentraliseerde reguliere en alternatieve mediaplatforms te omzeilen en rechtstreeks te kunnen communiceren met We The People. Behalve dat hij nieuwsgebeurtenissen accuraat voorspelt of duidt, biedt Q ook hoop op een betere wereld, een betere toekomst voor de mensheid. Q vertelt ons trust the plan en WWG1WGA (Where We Go One We Go All). Q spreekt over The Great Awakening en heeft zelfs een einddatum vastgesteld: 11-11. 11 november 2018 vindt kort na de tussentijdse verkiezingen plaats. Die dag is ook Veterans Day en volgens Q zal er dan een militaire parade plaatsvimden zoals de wereld nooit eerder heeft gezien.

Dus wie is (of nog beter: zijn) Q? Er bestaat veel speculatie over wie er onderdeel uitmaken van deze groep van insiders. Het is niet onwaarschijnlijk dat Trump zelf onderdeel uitmaakt van het Q-team (mogelijk is hij de mysterieuze Q+). Andere namen die worden genoemd zijn Julian Assange en zelfs John F. Kennedy Jr., die wellicht zijn eigen dood in 1999 in scène heeft gezet en een zeer goede vriend van Trump was. De Q-posts bevatten veel JFK-verwijzingen, dus wie weet. Q zelf schrijft: Wait until you learn who has been talking to you here. Wie het ook moge zijn, ze zijn bekend komen te staan als ‘white hats’, in tegenstelling tot ‘black hats’als HRC (Hillary Rodham Clinton) en Hussein (Barack Obama) en vele anderen die door Q worden ontmaskerd. Algemeen wordt aangenomen dat deze ‘white hats’ mensen uit het leger en de veiligheidsdiensten zijn die op de hoogte waren van The 16 Year Plan To Destroy America (8 jaar Obama, 8 jaar Hillary) en een beroep hebben gedaan op Trump om zich verkiesbaar te stellen en om The Plan uit te voeren.

We have it all, schrijft Q. Dus waarom niet meteen iedereen oppakken en opbossen op Guantanamo Bay? Het gaat allemaal om kritische massa. Als de mensen niet zo gehersenspoeld en gehypnotiseerd waren door de reguliere media, zou er ook geen noodzaak zijn voor dit soort alternatieve platforms, of wel? Zelf vroeg ik me al maanden af of en wanneer ik een artikel moest wijden aan QAnon. Ik kan het echter niet langer voor me uitschuiven, wil ik op de muziek vooruit blijven lopen. In de woorden van Q: July 2018 – the month the world discovered the TRUTH. En: NEVER IN OUR HISTORY HAVE THEY BEEN THIS EXPOSED.

The Calm Before The Storm is officieel voorbij en we bevinden ons nu in The Storm! Q roept zijn volgers op om ondersteuning te bieden aan hen die omver zullen worden geblazen door The Storm(‘People will need to be guided’). Wat op het punt staat om te worden blootgelegd zal zelfs de meest geharden onder jullie shockeren: overheidscorruptie en verraad op het allerhoogste niveau, een plan om een nucleaire wereldoorlog te ontketenen met Noord-Korea of Rusland en georganiseerde handel en seksueel misbruik van kinderen. Sinds 26 januari vorig jaar hebben er duizenden pedo-arrestaties plaatsgevonden, 40.000+ verzegelde aanklachten zijn verzameld en er zijn meer dan 3.000 mensen afgetreden in overheids- en zakelijke kringen. De ‘black hats’ kregen de wacht reeds in november 2017 aangezegd en er is voor hen geen ontsnapping meer mogelijk. De enige tactiek die hen nog rest is aanzetten tot een burgeroorlog. Ook dit zal falen.

Als je je tot nu toe nog niet hebt verdiept in Q, raad ik je aan om dat snel te doen. Er bestaan nu Q-verzamelsites als qanon.pub en qmap.pub, waar je gemakkelijk toegang krijgt tot de Q-posts. Er zijn ook verschillende YouTube-kanalen die gewijd zijn aan Q, waarvan In Pursuit Of TruthSpaceShot76en Justinformed Talk mijn persoonlijke favorieten zijn. Een uitstekende video om mee te beginnen is Q – The Plan To Save The World van Joe M. De blog neonrevolt.com is ook aan te bevelen.

Het was nooit de bedoeling dat deze operatie beperkt zou blijven tot het internet en dit gaat hoe dan ook mainstream worden, als het dat al niet is tegen de tijd tegen de tijd dat je dit leest. Het belooft een hete zomer te worden, dus zet je coolste zonnebril op terwijl we The Great Awakening zien ontvouwen!

 

 


Q Anon updates | May | June | July | August | September | October | en meer maanden zie categorie Q anaon
September 2018
November 2018
Januari 2019 update
25-06-2019
 

 –  A Deadly Fairy Tale – The Pharmaceutical Industrial Complex

 

 –  After Surviving War in Iraq, U.S. Troops Now Being Killed by Big Pharma

 

 –  A Glimpse Into The Scary World of Vaccine Adjuvants

 
 

 –  Alchemy of Power – The Pharma Industry – Its History, its Drugs, and How it Manipulates the World

Español

 –  Alertador de Glaxo Hace Públicos Detalles Impactantes de Soborno, Mercadeo Fraudulento y Otros

Español

 –  Algunas Cifras del “Big Business” de La Industria Farmacéutica

 

 –  America Collapses into a “Pharma State” – Just like a “Narco State” but run by Prescription Drug Cartels

 

 –  America is Drugged Out on Opioids, Alcohol and Prescription Medications… – Is Sanity long Lost?

 

 –  Americans Drowning in Prescription Drugs

 

 

 –  A New Giant Vaccine Scandal Exposes Government Lies and Psyops

 

 –  Antibiotics – Main File

 

 –  Anti-Vaccination – Pro-Science – Pro-Health – Anti-Industry

 

 –  Are YOUR Pills Dangerous? – Millions Are Prescribed Drugs They Don’t Need

 

 –  Autism and Big Pharma

 
 

 –  Avoid These Medical Treatments Whenever Possible

 

 

 – Beginning of the End’ for the Pharma Cartel – An Industry on the Brink of Terminal Decline

 

 –  Big Pharma and All its Whores Around the World

 

 –  Big Pharma and Corporate Media Team Up for Pro-Vaccine Propaganda

 

 –  Big Pharma and Organized Crime – They are More Similar than You May Think

 

 –  Big Pharma Attempting to Corner The Market on Medical Marijuana

 

 –  Big Pharma – Bad Medicine – How Corporate Dollars Corrupt Research And Education

 

 –  Big Pharma-Big Agra Mergers – Furthering the Synthetic Agenda

 

 –  Big Pharma Concocts First Swine Flu Vaccine

 

 

 –  Big Pharma Continues to Lose Credibility

 

 –  Big Pharma Creates Resistant “White Plague” Through Mass Drugging

 

 –  Big Pharma Criminality in Vaccines No Longer a ‘Conspiracy Theory‘ – Bribery, Fraud, Price Fixing Now a…

Español

 – “Big Pharma Dentro de La OMS – Análisis Confidencial de Un Proyecto de Reporte Del Grupo de Trabajo…

 

 –  Big Pharma Drugmakers Have Paid $8 Billion in Fraud Fines

Italiano

 –  Big Pharma e Tutte le sue Prostitute nel Mondo

 

 –  Big Pharma Game Plan Revealed?

 
 

 –  Big Pharma Homes In on Vitamin and Supplement Market

 
 

 –  Big Pharma Lies About Statin Drugs Finally Exposed in British Medical Journal

 

 –  Big Pharma losing Grip as Study shows Nearly 100% Cannabis Users Give Up Rx Pain Meds

 

 –  Big Pharma Nanotechnology Encodes Pills With Tracking Data That You Swallow – UPDATE 1

 

 –  Big Pharma Putting Pharmaceuticals in Water – Toxic Consumption

 

 –  Big Pharma Prepares to Exploit New Swine Flu Scare

 
 

 –  Big Pharma Researcher Admits to Faking Dozens of Research Studies for Pfizer, Merck

 

 –  Big Pharma’s “Adderall” is Basically Crystal Meth – Says Dr. Carl Hart

 

 –  Big Pharma’s Big Connections – Congress Exposed as Protecting Drug Companies while Opioid Problem

 

 –  Big Pharma Scores Big Win – Medicinal Herbs Will Disappear in EU

 

 –  Big Pharma’s Crimes Against Humanity – Nuremberg Trials

 
 

 –  Big Pharma Sinks to the Bottom of U.S. Industry Rankings

 

 –  Big Pharma’s Legacy of Corruption – Natural Substances Turned into Pharmaceuticals Sold for Massive…

 

 –  Big Pharma’s Medical Research Papers are Total Bunk – Hundreds were Fraudulently Ghostwritten by…

 

 –  Big Pharma’s Narrative is Failing – Hydroxychloroquine and Covid-19

 

 –  Big Pharma’s Profits Over People and How to Hit Back

 
 

 –  Big Pharma’s Worst Nightmare – Survey finds most Medical Pot Users quitting Prescription Drug Use

 

 –  Big Pharma to Begin Microchipping Drugs

 
 

 –  Big Pharma Wants Nano-Scavengers in Its Drugs

 
 

 –  ‘Biofarms’ to Integrate Vaccines, Pharmaceuticals into GMO ‘Biopharmaceutical’ Crops

 –  Bitter Pill – Why Medical Bills are Killing Us

 

 –  Cancer, and Why The Profiteers Don’t Want a Cure – The Biggest Moneymaker of All Time

 

 –  Cancer Drug Only ‘for Western Patients Who Can Afford It‘ – Says Bayer Pharmaceutical CEO

 

 –  Chemical Hell on Earth

 

 

 –  Chemists Genetically Modifying Plants to Produce More Pharmaceuticals

 

 –  Chemotherapy Does Not Work 97 Percent of the Time and Continues to Be Used Only for One Reason

 

 –  China Bypasses Big Pharma Patents – Authorizes Low-Cost Generic Drug Manufacturing

 

 –  China Changes Patent Law in Fight for Cheaper Drugs

 

Español

 –  Cómo la Codicia de las Grandes Farmacéuticas está Matando a Miles Alrededor del Mundo

 

 –  Corporate Sponsorship for Selling Sickness – The Age of Delayed Degenerative Diseases

Español

 – Curar Enfermedades No Es Rentable para las Farmacéuticas” – Lo dice Nobel de Medicina

Español

 –  Diez Colosales Falsas Afirmaciones sobre la Salud de las Grandes Farmacéuticas y de los Medios de

 

 –  Drug Corporations Want To Create More Lifetime Customers – ADHD and Criminals

 

 –  Drug Industry Pollution affecting Food Chains, Water Supplies and the Environment

 –  Drug Resistance through the Back Door – How the Pharmaceutical Industry is Fuelling the Rise of…

Español

 –  DSM-5 – La Guía Útil para Un ‘Mundo Feliz

 

 

 –  Ecuador President Correa to Override Drug Patents in Order to Provide Affordable Medications

 

 –  Edible Drug-Tracking Microchips to Be Unveiled in UK by Year’s End

Español

 –  EE.UU. Amenaza a Colombia por Querer Rebajar el Precio de un Medicamento Contra el Cáncer

Deutsch

 –  Ein Tödliches Märchen Der Pharmazeutische Industriekomplex

Español

 –  El Cáncer y Porqué Los Especuladores no Quieren Una Cura – Los Mayores Hacedores de Dinero de…

Español

 –  El Colapso Moral de la Medicina Occidental

 
Español

 –  El Comentario Revelador de un Médico sobre la Perversión de la Medicina Actual

Español

 –  El Fármaco ‘Adderall’ de las Grandes Farmacéuticas es Básicamente Cristal de Metanfetamina

Español

 –  El Lado Oscuro de la Ecografía Prenatal

Español

 –  El Lobby Farmacéutico se Apodera del Mercado de Vitaminas y Suplementos

Español

 – Ellos No Quieren que Sepas Tratamientos Virales básicos’ – El Agua es el Tratamiento Más Básico

Español

 –  El Peligro del Silencioso Control de las Grandes Farmacéuticas Sobre el Gobierno de los Estados Unidos

Español

 –  En la Cúspide de Terminar con Las Grandes Farmacéuticas

 

 –  Evidence Emerges that Measles Outbreaks are Deliberately Encouraged by Big Pharma to Ignite Vaccine

 

 –  Ex-Pharma Sales Representative Gwen Olsen Says Big Pharma Only Interested in Profits, Not Health

 

 –  Exposed Deadly Cancer Drugs that Make Cancer Worse and Kill Patients More Quickly

 

 –  Exposed Secret Vaccine Industry Ties and Military Involvement With Institute of Medicine – Reveals Fatal…

Español

 –  Expuestas Las Mortales Drogas Contra El Cáncer Que Empeoran La Enfermedad y Matan Más

Italiano

 –  Famoso Psicologo di Harvard afferma che l’ADHD è quasi tutta una Frode

 

 –  Five Deadly Sins of Big Pharma

 

 –  Follow The Trend – Batman Shooter James Holmes Was on Hardcore Pharmaceutical Drugs

 –  Food Chain Transport of Nanoparticles Affects Behavior and Fat Metabolism in Fish

 

 –  Former Chairman of Bayer, Maker of Children’s Aspirin, Was Found Guilty of Nazi War Crimes and

 

 –  Former Scientist and Pharma Executive Speaks Out on The True Motives of Big Pharma

Español

 –  Ganancias Antes que Seguridad – ¿Porqué hay Exenciones Legales para las Grandes Farmacéuticas?

Español

 –  Ganan Las Farmacéuticas – Hierbas Medicinales Desaparecerán en La UE

 

 –  Glaxo-Smith-Kline Deliberately Hid Evidence of Avandia Harm, Says Senate Report

 

 –  Glaxo Whistle-Blower Goes Public With Shocking Details of Bribery, Marketing Fraud and Other Pharma

 

 –  Glaxo Whistle-Blower Lawsuit – Bad Medicine

 
 

 –  Goldman Sachs Report warns Pharma Companies that Curing Disease is Bad for Business

 

 – Good” Medicine – Do as Much Nothing as Possible

 

 –  Has Baxter International Released a Biological Weapon?

 

 –  Has Drug-Driven Medicine Become A Form of Human Sacrifice?

 

 –  Health – A Piece of Modern Day Propaganda

 

 –  Healthcare – Into The Cortex

 
 

 –  Hepatitis C – Disease Hoax, Disease Game

 

 –  Hidden History of Organized Medicine Revealed in Investigative Report

 

 –  Hippocratic Hypocrisy – A Tale of Two Snakes

Español

 –  Horrores Médicos y Farmacéuticos

 

 –  How Big Pharma Chooses Which Drugs to Develop

 

 –  How Big Pharma Creates Diseases for its Medications – It’s Big Business!

 

 –  How Big Pharma Greed is Killing Tens of Thousands Around the World

 

 –  How Big Pharma’s Industrial Waste is Fueling the Rise in Superbugs Worldwide

 

 –  How Merck Views Health and Disease

 

 –  How the Corruption of Science Leads to the Collapse of Modern Civilization

 

 –  How the Mainstream Media Openly Promotes Chemical Violence against Children

 

 –  How the Trillion Dollar a Year Pharmaceutical Industry Rigs the Results of Its Studies

 

 –  Human Medical Experimentation in The United States – The Shocking True History of Modern Medicine and…

Italiano

 –  I Crimini di Big Pharma contro l’Umanità – Il Processo di Norimberga

 

 –  If Mainstream Medicine Really Works, Why Are Americans So Unhealthy?

Italiano

 –  Il Cancro e Perché Gli Speculatori Non Vogliono Una Cura – I Più Grandi Affaristi di Tutti i Tempi

 

 –  In 27 Years 3 Million Die from Prescription Drug Use

 
Español

 –  Influenza – Comercialización de La Vacuna por Mercadotecnia de La Enfermedad

 

 –  Influenza – Marketing Vaccine by Marketing Disease – British Medical Journal

Español

 –  Investigadores Farmacéuticos Están Trabajando en Una Droga Para Borrar Los Recuerdos

 

 – ‘Is Curing Patients a Sustainable Business Model?’ – Goldman Sachs asks in Biotech Research Report

 

 –  Is Industry-Funded Science Killing You? – The Overrated Risks And Underrated Benefits of Pharmaceutical…

 

 –  Johnson & Johnson and Bayer Caught Hiding Data from Product Study Leading to Hundreds of Deaths

Español

 –  Johnson & Johnson y Bayer Atrapados Ocultando Datos de Estudio de Producto Conduciendo a Cientos

 

 –  Killer Vaccines – Main File

 

Español

 –  La Alquimia del Poder – La Industria Farmacéutica – Su Historia, sus Medicamentos y cómo Manipula…

Español

 –  La Amenaza del Brexit para el Cartel Farmacéutico

Español

 –  La Ciencia Médica Farmacéutica Oficial Va Contra La Naturaleza

Español

 –  La Conspiración Médica y de las Grandes Farmacéuticas Contra la Salud

Español

 –  La Corrupción de la Ciencia – El Escándalo del ‘Estudio de The Lancet’ sobre la Hidroxicloroquina

Español

 –  La Esencia de La Enfermedad

 

Español

 –  La Farmafia! – La Psicopatía del Sistema Sanitario

Español

 –  La Industria Farmacéutica es Crimen Organizado – Dr. Peter Gøtzsche

Español

 –  La Maquinaria de Enfermedades – El Porqué Los Fármacos Lo Mantienen a Usted Enfermo

Español

 –  La OMS – Organización Mundial de la Salud – Main File

Español

 –  La Peor Pesadilla de las Grandes Farmacéuticas – Encuesta revela que Mayoría de Usuarios de Cannabis

Español

 –  La “Peste Blanca” del Siglo XXI – Plan de Recetar hasta la Muerte

Italiano

 – La più Grande Folla nella Storia della Germania’ Insorge contro Bill Gates e Big Pharma

 

 – Largest Crowd in German History’ Rises Up against Bill Gates and Big Pharma

Español

 –  Las Farmacéuticas – ¿Cómplices de que Aumenten los Trastornos Mentales?

Español

 –  Las Grandes Farmacéuticas y el Crimen Organizado – Son más Similares de lo que Usted pueda Pensar

Español

 –  Las Leyes de la Industria Farmacéutica

Español

 –  Las Medicinas Curan o Causan Cualquier Enfermedad

Español

 –  Las Publicaciones Científicas al Servicio del Poder

 

Italiano

 –  La Storia Nascosta della Medicina Organizzata Rivelata in un Rapporto Investigativo

Español

 –  La Verdad Acerca de Las Vitaminas en Los Suplementos Nutricionales

 

 –  Leaked Memos Show U.S. Threaten Continued Violence if Colombia Challenges Big Pharma Monopoly

Español

 –  Los Crímenes de Las Grandes Compañías Farmacéuticas

Español

 –  Los Miles de Millones de Bill Gates ¿están Distorsionando los Datos de Salud Pública?

Español

 –  Los Mutantes de los Ríos – El Ibuprofeno en Argentina

Español

 –  Los Psicólogos Piensan que Quienes sufren de ADHD y ADD podrían ser Niños Índigo

 

 –  Mainstream Medical Pharmaceutical ‘Science’ Goes Against Nature

 

 –  Manipulating Data to Enrich Drug Companies – The H1N1 Swine Flu Pandemic

 

 –  Major Drug Research Company Faked Thousands of Documents to Get Drugs Approved – FDA Says No…

 

 –  Medical and Big Pharma Conspiracy Against Natural Health

 

 –  Medical Authorities Attack Natural Medicine in Cyprus!

Español

 –  Medicamentos Psiquiátricos Causan más Muertes que la Heroína y la Cocaína – Informa un Estudio

 

 –  Mental Health Disorders Mean High-Profit Business for Prescription Drug Cartel

 

 –  Modern Medicine is a Hostage Racket

 

 –  Monopoly Medicine is a Killer

 

 – My Primary Responsibility is to Shareholders” – Says Big Pharma CEO

 

 –  New Drugs Used to Tackle Superbugs “Increase Risk of Infection

 

 –  New Superbug Drugs Cause 500 Percent Increase in Infections

 

 –  New Vitamin D Recommendations Promote Nutritional Deficiency to  Protect Cancer Industry

Italiano

 –  Non Vogliono farvi Sapere i Trattamenti Basilari per Virus – L’Acqua è il Trattamento più Basilare

 

 –  On The Cusp of Ending Big Pharma

 
Español

 –  Patrocinio Corporativo para la Venta de Enfermedades – La Edad de las Enfermedades Degenerativas…

 

 –  Pfizer Caught Running Global Bribery Network – Agrees to Settle Foreign Bribery Case With U.S.

 

 –  Pharmaceutical and Medical Horrors

 

 –  Pharmaceutical and Medical Madness – The Colorado Shootings

 

 –  Pharmaceutical Drug Contamination of Waterways Threatens Life on Our Planet

 

 –  Pharmaceutical Industry Is a Giant Fraud – Prescription Narcotics Cause More Deaths Than Both Heroin…

 

 –  Pharmaceuticals are Changing the Microbiome in the Human Body

 

 –  Pharmaceutical Terrorism

 
 

 –  Pharmaganda – A Study of Conflicting Interest

 
 

 –  Pharmageddon – Prescription Drugs are Killing America’s Youth

 

 –  Pharma Researchers Working On Drug to Erase Your Memories

Español

 – ¿Porqué ‘Médicos Sin Fronteras’ ha Rechazado 1 Millón de Vacunas Gratuitas contra la Neumonía?

 

 –  Pradaxa – Legal Mass Murder

 
 

 –  Prescription Drug Deaths Now Outnumber Traffic Fatalities in U.S. – Data Show

 –  Price of Drugs for Chronic Myeloid Leukemia (CML), Reflection of The Unsustainable Cancer Drug Prices

 

 –  Profits Before Safety – Why are Legal Exemption Lines Drawn for Big Pharma?

Español

 –  Proyecto Mechnikov – Laboratorio Latinoamericano de Biotecnología – Una Oportunidad para America Latina

 

 –  Psychologists Think that ADHD and ADD Sufferers Might Actually Be Indigo Children

Italiano

 –  Quello che Cambia i Fiumi – L’Ibuprofene in Argentina

 

 –  Racket of Rackets

Español

 –  Renombrado Psicólogo de Harvard Dice que el TDAH es en Gran Parte un Fraude

 

 –  Renowned Harvard Psychologist Says ADHD is Largely a Fraud

Español

 –  Reputados Médicos Británicos Empiezan a Denunciar a la Mafia Farmacéutica

 

 –  Rick Simpson Challenges ‘Modern’ Medicine and Big Pharma – Medical Cannabinoids

 

 – Scientific Corona Lies” and Big Pharma – Hydroxychloroquine versus Gilead’s Remdesivir: The ‘LancetGate’

 –  Selling Sickness – The Pharmaceutical Industry and Disease Mongering

 

 –  Senate Bill 3767 Seeks to Put Dietary Supplement Makers in Prison for Ten Years… For Telling The Truth

 

 –  Sen. Harry Reid Key Player in Big Pharma’s Control Over Washington

 

 –  Six Kinds of Pills Big Pharma Tries to Get You Hooked on For Life

 

 –  Small Community Cancer Cure Crushed by Big Pharma

 

 –  Statistics Prove Prescription Drugs Are 16,400% More Deadly Than Terrorists

 

 –  Study exposes Frightening Facts about Anti-Depressant Drugs and Pharmaceutical Companies

 

 –  Supreme Court and Pharmaceutical Terrorism

 
 

 –  Supreme Court Rules Drug Companies Exempt from Lawsuits in 5-4 Vote – Monsanto Strategy?

 

 –  Synthetic Vitamins Fuel Sickness While Enriching The Corrupt Medical Industry

 

 –  Ten Colossal False Health Claims made by Big Pharma and Mainstream Media

 

 –  The Autism-Mercury-Thimerosal Saga

 

 

 –  The Big Business of Cancer – 100 BILLION Dollars was Spent on Cancer Drugs Last Year Alone

 

 –  The Big Fix – Big Pharma

 

 

 –  The Brexit Threat to the Pharma Cartel

 

 –  The Bush Administration Pushed Toxic Food as Plot to Boost Pharmaceutical Dividends

 

 –  The Corruption of Science – The Hydroxychloroquine ‘Lancet Study’ Scandal

 

 –  The Culture of Cover Up in The Drug Industry Means it Is Not The Place to Invest

 

 –  The Danger of Big Pharma’s Silent Hold Over the U.S. Government

 

 –  The ‘Deep State’ Oligarchs/Plutocrats want to Keep America Drugged

 

 –  The Disappearance of CURE from Modern Medicine

 

 –  The Disease Machine – Why Drug Makers Keep You Sick

 

 –  The Drugs Don’t Work – A Modern Medical Scandal

 

 

 –  The Drug Trust – History of The Pharmaceutical Drug Business

 

 –  The Essence of Disease

 
 

 –  The Fight For Health Freedom – Why Focus on Health Freedom? Because Our Future is Worth Protecting

 

 –  The Grand Merger of ‘Big Tech’ and ‘Big Pharma’ – It’s About the Data

 

 –  The Laws of the Pharmaceutical Industry

 

 

 –  The Media Sabotage of Hydroxychloroquine Use for COVID-19 – Doctors Worldwide Protest the Disaster

 

 –  The Moral Collapse of Western Medicine

 

 

 –  The Palliative Machine – Medical Monopoly Under the Corporation-State

 

 –  The Pharmaceutical “Business With Disease

 

 

 –  The Pharmaceutical Drug Racket

 

 

 –  The Pill Improves Social Skills and Intelligence? – More Junk Science Directed Towards Women

 

 –  The Real Cancer Killer – Big Pharma Giants

 
 

 –  The Truth About Vitamins in Nutritional Supplements

 
 

 –  The Tyranny of Government “Protection

 
 

 –  The Use of Big Pharma’s Drugs – Interview With Dr. Ray Strand

 

 –  The Vitamin Hoax – Big Pharma Speaks Through Reader’s Digest Magazine

 

 –  The WHO – World Health Organization – Main File

 

 –  They Don’t Want You to Know’ basic Viral Treatments – Water is the Most Basic Treatment

 

 –  Top Chemotherapy Drug Dropped Due to ‘Lack of Profits’

 

 –  Top Ten Real Medical Conspiracies that Actually Happened

 

 –  Two New Bills quietly Slipping through Congress – Will give Big Pharma Unlimited Power and Zero Accoun

Español

 –  Un Nuevo y Gigantesco Escándalo de Vacunas Expone las Mentiras y las Operaciones Psicológicas del

Español

 –  Vacunas Que Matan – Main File

 

Deutsch

 –  Vermeide, Wenn Möglich, diese Medizinischen Behandlungen

Español

 –  Vitaminas Sintéticas Alimentan Las Enfermedades Mientras Enriquecen a La Corrupta Industria Médica

 

 –  Vitamins – Media Hoax Exposed

 
 

 –  Western Medicine is Rockefeller Medicine – All The Way

 

 –  What Vitamins to Take – Stop Throwing Your Money Away

 

 –  What You Need to Know About The Fraudulent Nature of The Pharmaceutical Investment Business With

 

 –  When Medication Becomes Mandatory – Pharma Firm Lobbying Judges to Put Opioid Addicts pn $1,000 a

 

 –  When Medications Cause The Very Problem They’re Supposed to Prevent

 

 –  Why Almost Everything You Hear About Medicine Is Wrong

 

 –  Why Pharmaceuticals Might Be Called Weapons of Mass Prescription

 

 –  Why You Need To Protect Yourself From Research Deception

 

 –  Will Big Pharma Start Hacking Humans?

 

 

 –  Would You Take A Pill to Forget Bad Memories?


 

Additional Information

 

 –  2009 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers’ (NPDS) – 27th Annual Report

 

 –  Academics Who “Guest Author” Medical Journal Articles Guilty of Fraud – Law Experts Speak Out

 –  A Diverse Suite of Pharmaceuticals Contaminates Stream and Riparian Food webs

 

 –  Afghanistan Massacre by U.S. Sergeant Reveals Epidemic of Psychiatric Drugging of Soldiers

Español

 – ¿Algún Problemas Esperando a Morir? – ¡Tome una Droga Farmacéutica!

 

 –  Armed Agents Invade Maxam Nutraceutics and Steal Natural Health Products in Shocking FDA Raid

 

 –  Attention Deficit Disorder and Ascension

 –  Benzodiazepine Use and Hepatitis C Seroconversion in a Cohort of Persons who Inject Drugs

Español

 –  Bicarbonato de Sodio – La Pesadilla de la Industria Farmacéutica

 

 –  Baking Soda – The Nightmare of the Pharmaceutical Industry

 

 –  Big Data, Big Pharma, Big Privacy Catastrophe

 
 

 –  Bilderberger Praises Medicare Rationing Advocate

 

 –  Blinded by Science

 

 –  Calcium-Permeable AMPA Receptor Dynamics Mediate Fear Memory Erasure

 

 –  Children’s Medicines Coated With Brain-Damaging Aluminum

 

 –  Christmas – The Most Depressing Time of The Year in the Most Depressed Nation on The Planet

Español

 –  Cientos de Productos de Hierbas Medicinales a Ser Prohibidas en La Unión Europea a Principios de 2011

 –  Classifying Aging as a Disease in the Context of ICD-11

 

 –  Common Food Additive E171 found to affect Gut Microbiota

 

 –  Dead Babies’ Flesh Found Smuggled in Drug Capsules

Español

 –  Del Ibuprofeno al Paracetamol – ¿Qué Son y cómo Actúan y cuáles son sus Efectos Indeseados?

 –  Dietary Supplements and Mortality Rate in Older Women

 

 –  Dirty Medicine – How Medical Supply Companies Are Getting Away with Rip-off Prices

 

 –  Drug Injection Delays Puberty

 
 

 –  Drugmakers’ Deal With Obama Said to Be Probed by House

 

 –  Drugs May Cause 5 Times More Side Effects Than Previously Thought

Español

 –  Ébola – Empieza la Persecución de los Tratamientos Alternativos

Español

 –  El Fin de La Pandemia de Gripe A

 
Español

 –  El Gobierno Español Declara la Guerra a Formas Naturales de Medicina

Español

 –  El Mito de Las Medicinas

 
Español

 –  El Mito de Las Medicinas Alternativas

 
Español

 – ¿Estamos al Borde de Una Gran Epidemia?

Español

 –  Este Científico Enseña a Hacer tus Propios Medicamentos – Y Minar así el Poder de las Farmacéuticas

 

 –  European Consumer Lobby Group BEUC Exposed – Supported by Currency Speculator George Soros…

 –  Extensive Impact of Non-Antibiotic Drugs on Human Gut Bacteria

 

 –  FDA Accused of Mass Homicide of One Million Americans Each Decade

 

 –  Fear Mongering on Bird Flu – Deaths Overstated More Than 238,866 Times The Reality

 

 –  Flawed Medical Research May Be Ruining Your Health and Your Life

 

 –  Genetically Modified Medicinal Plants on The Horizon to Create More Dangerous Drugs

Español

 –  Google nos Vigila – El Caso de los Servicios Médicos

 

 –  Having Trouble Waiting to Die? – Take a Pharmaceutical Drug!

 

 –  Herbal Medicines Banned in Europe as EU Directive Comes Into Force

 

 –  Hidden in Plain View – FDA-Approved Drugs Kill A Million Americans per Decade!

Español

 –  Hipocresía Hipocrática: Un Relato de Dos Serpientes – Exponiendo la Mentira

 

 –  Hippocratic Hypocrisy: A Tale of Two Snakes – Exposing the Lie

 

 –  Humanity Itself is the Collateral Damage of The War on Disease

 

 –  Hundreds of Herbal Products to Be Outlawed Across EU in Early 2011

 

 –  If Cannabis Can Kill “Incurable” Brain Cancer, Why is it Criminalized?

 –  Is The Use of Cholesterol in Mortality Risk Algorithms in Clinical Guidelines Valid? – Ten years prospec…

 –  It Is Overtreatment, Not Overdiagnosis

Español

 –  La Acongojante Confesión de Un Ex-Dirigente de La Industria Farmaceutica – Dr. John Virapen

Español

 –  La Enfermedad NO Existe

 

Español

 –  La Engañología – La Ciencia Como Nueva Religión

 
Español

 –  La Historia del Movimiento Secreto de Despoblación de La Tierra

Italiano

 –  La Medicina Moderna Ha Tradito il Pubblico – Accecati Dalla Scienza

Español

 –  La Medicina Moderna Ha Traicionado al Público – Cegados por La Ciencia

Español

 –  La Misma Humanidad es el Daño Colateral de la Guerra contra la Enfermedad

Español

 –  La Salud – O Cómo Someter a La Población Mundial Por Medio de Terapeutas de Buena Voluntad

Español

 –  La Triste Verdad Sobre la Vacuna del Ébola

 
 

 –  Longer Life Expectancy? Are We Paying The Price For Longer Lives?

Español

 –  Lo Que Nadie Quiere Ver

Español

 –  Los Enfrentamientos con La Locura Médica del Mercurio

 
Italiano

 –  L’Umanità Stessa è il Danno Collaterale della Guerra ala Malattie

 –  Medical Cannabis Users’ Comparisons between Medical Cannabis and Mainstream Medicine

 

 –  Medical Societies Maintain Secret Financial Ties to Drug Companies

 

 –  Mineral Deficiencies/Radiation Resistance

 

 

 –  Modern Medicine Had Betrayed The Public – Blinded by Science

 –  Mortality and Morbidity Trends – Is There Compression of Morbidity

 

 –  Murdoch and Vaccines – Exposure of Crimes Reveals a Much Larger Story

 

 –  Murdoch Tabloids Strike Dr. Wakefield to Market Deadly Vaccinations

 

 –  Nano Medicine – Treatments for Antibiotic Resistant Bacteria

 

 –  Obamacare – Healthcare’s “New World Order

 
 

 –  Obama’s Pacific Trade Deal TPP ‘Worst Ever’ Attack on Public Health – Leaked Draft Shows

 

 –  Our Antibiotics Have Stopped Working – Drug Companies don’t Care Enough to Fix It

 

 –  Our Society is Sick, Our Economy Exploitive and our Politics Corrupt

Italiano

 –  Perché un Serpente è il Simbolo della Medicina e delle Farmacie?

 

 –  Pharmaceutical and Medical Terrorism – Confronting The Dark Side of Medicine

 –  Pharmaceutical Manufacturing Facility Discharges can substantially Increase the Pharmaceutical load to

 

 –  Pharmaceuticals Kill More Teens than Illegal Substances in the U.S.

 

 –  Placebo Fraud Rocks The Very Foundation of Modern Medical Science – Thousands of Clinical Trials…

 

 –  Placebo – The Foundation Upon Which Medicine Rests Has No Standard

Español

 –  Porqué en Occidente Las Instituciones Financieras y La Medicina Están Ambas Condenadas a Fallar

Español

 – ¿Porqué una Serpiente es el Símbolo de la Medicina y de las Farmacias?

 –  Postmarket Safety Events among Novel Therapeutics Approved by the U.S. Food and Drug Administration

 –  Probable 2009 A-H1N1 Flu Shot Related Fetal Losses

 –  Prescription Opioid Use, Misuse, and Use Disorders in U.S. Adults – 2015 National Survey on Drug Use

Español

 –  Salud y Rentabilidad Económica – El Lobby Farmacéutico Industrial

Español

 –  Si el Cannabis puede matar el ‘Incurable’ Cáncer de Cerebro… ¿Porqué está Criminalizado?

 

 –  Spanish Government Declares War on Natural Forms of Medicine

 

 –  Surgical Ovary Removal Leads to Cognitive Decline

 

 –  The Chemnitz Program – Outlaw The “Business With Disease”

 

 –  The Coming Pandemic – Expect All Protective Systems to Fail

 

 –  The Connection Between Big Food/Big Pharma and Nutrition Policy

 

 –  The Deliberate Debasing of Humanity

 

 

 –  The Failure of Peer Review – Especially in Medicine

 

 –  The History of The “Business With Disease

 

 –  The History of The Secret Depopulation Movement

 –  The Impact of Benzodiazepine Use on Mortality Among Polysubstance Users in Vancouver, Canada

Español

 –  ‘The Lancet’ y ‘NEJM’ se Retractan de la Hidroxicloroquina – ¿Existe una Crisis en la Ciencia?

 –  The Medical Terror of Vaccinations – Stop Hurting the Children

 

 –  The Plot to Keep You Sick

 
 

 –  The Problem is Drug Law, Not Drugs

Italiano

 –  Theranos – La Misteriosa Azienda Sanitaria Controllata da Kissinger e da altri Membri della Elite Militare e

Español

 –  Theranos – La Misteriosa Empresa Sanitaria Controlada por Kissinger y Otros Miembros de La Élite Militar

 

 –  The Three Industries that Love the TPP – Hollywood, Big Pharma and Wall Street

 

 –  The Top 15 Lies You’re Being Told about Health and Mainstream Medicine

 

 –  The Virus-Story – Breaking the Chains of ‘Medical Civilization’

Español

 –  Trastorno por Déficit de Atención y La Ascensión

 

 

 –  U.S. Soldiers Dangerously Over-Medicated With Antipsychotic Drugs

Español

 –  VAXXED – ¿Como Amenazó la Mafia Farmacéutica a Robert De Niro?

 

 –  Why does Conventional Medical Treatment Lead to Chronic Illness?

 

 –  Why is a Snake Symbol of Medicine and Pharmacies?

 –  Why Most Published Research Findings Are False

 

 –  Why the Institutions of Western Finance and Western Medicine are Both Doomed to Fail

 

 –  Will U.S. Patent Office End Gene Patent Enslavement of The Human Race?


 

Cholesterol

 
 

 –  ‘Bad’ Cholesterol Not As Bad as People Think – Shows Texas A&M Study

 

 –  Bad News for the Pharma Cartel – Statin Profits Collapsing – The Cholesterol Bubble has Burst

Español

 –  El Colesterol – ¿Porqué Deberían los Médicos ser Suspendidos?

 

 –  Fake News and Big Pharma – Hiding the Truth about Health with Lies about Drugs

 –  High Cholesterol may Protect Against Infections and Atherosclerosis

 –  How Statistical Deception Created the Appearance that Statins are Safe and Effective in Primary and

 –  Hypoascorbemia Induces Atherosclerosis and Vascular Deposition of Lipoprotein(a) in Transgenic Mice

Italiano

 –  Il Colesterolo – Perché i Medici dovrebbero essere Sospesi

 

 –  It’s Time to Retire Cholesterol Testing – There’s No Such Thing as Bad Cholesterol

 –  Lack of Association Between Cholesterol and Coronary Heart Disease Mortality and Morbidity and

Español

 –  Las Noticias Falsas y las Grandes Farmacéuticas – Ocultando la Verdad sobre la Salud con Mentiras…

Español

 –  Las Personas con Altos Niveles de ‘Colesterol Malo’ Viven Más que Aquellas con Bajos Niveles

Italiano

 –  Le Persone con Livelli Alti di Colesterolo Cattivo Vivono più a Lungo di quelle con Livelli Bassi

 

 –  People with High Levels of ‘Bad Cholesterol’ Actually Live Longer than Those with Low Levels – Debunking…

Español

 –  Poniendo un Mito a Descansar – No Hay Tal Cosa como ‘Colesterol Malo

 

 –  Putting The Myth to Rest – There Is No Such Thing as ‘Bad Cholesterol

 

 –  Scientific Papers Prove that People with High So-Called “Bad” LDL Cholesterol Live the Longest

 

 –  The Obsessed Culture of Lowering Cholesterol May Actually Be Causing Cancer

 

 –  There Is No Such Thing As Bad Cholesterol

 

 

 –  Women With High Cholesterol Live Longer, Have Fewer Heart Attacks and Strokes


 

Doctors, Dentists, Physicians and Hospitals – Doctores, Dentistas, Médicos y Hospitales

 

 –  A.I. Developers’ Algorithms will tell Doctors how to Diagnose their Patients

Español

 –  Algo está Terriblemente Mal con la Medicina Occidental

 

 –  American Academy of Pediatrics and Big Pharma Agree – Toxic Mercury in Vaccines Is… ‘OK’

 

 –  American Medical Association Calls for Ban on Prescription Drug Advertisements

 –  Anticoagulants Cause The Most Serious Adverse Events – Finds U.S. Analysis

 –  Bitter Pill – Why Medical Bills Are Killing Us

Italiano

 –  C’è Qualcosa de Terribilmente Sbaglaito nella Medicina Occidentale

Español

 –  Cómo el Dinero de las Compañías Farmacéuticas Influencia las Recetas de los Médicos

Español

 –  Cómo Los Médicos Hacen Falsos Diagnósticos de Enfermedad

Español

 –  Corre para Salvar tu Vida – Mi Escape del Establecimiento Médico Moderno

 

 –  Corruption in Global Health Care may exceed $1 Trillion

 –  Corruption in Global Health – The Open Secret

 

 –  Death by Doctors – The Shocking Figures

 

Español

 –  De Cómo Son Comprados Los Médicos por Los Fabricantes de Dispositivos de Medicina

Español

 –  Diapática de Una ResurrecciónAcción Colectiva Contra Médicos eutaNAZIs en Una Unidad de Cuidados…

 

 –  Diapathics of a Resurrection – Collective Action Against euthaNAZIa Doctors on An Intensive Care Unit

Español

 –  Dientes Tóxicos – Cómo una Endodoncia Podría Enfermarlo

 

 –  Doctors are More Harmful Than Germs – Book Review by Dr. Harvey Bigelsen M.D

 

 –  Doctors are One of the Main Causes of Cancer

 

 –  Doctors are The Third Leading Cause of Death in the US, Killing 225,000 People Every Year

 

 –  Doctors in Chains

 
 

 –  Doctors Paid to Inject Experimental ‘Bone Cement’ in Routine Surgeries, Killing Patients

 –  Doctors’ Strike in Israel May Be Good for Health

 

 –  Doctors – The Good, the Bad and the Ugly

 

 –  Dr. Anthony Fauci’s Ties to George Soros, Bill & Hillary Clinton, the WHO, Bill Gates & the ‘Big Pharma Mafia’

 

 –  Eastern vs. Western Medicine – Infographic

Español

 –  El Cártel Médico Actúa al Servicio del Nuevo Orden Mundial – Obedece a La Nueva Religión

Español

 –  El Gobierno Médico en la Sombra

Español

 –  Endodoncia – La Raíz de la Causa de Muchas Enfermedades

Español

 –  Estudio Encuentra que Errores Médicos son 3ª Causa Líder de Muerte – ¿Es el Momento para mas Vías…

Español

 –  Exámenes y Procedimientos Médicos que Incluso los Doctores Afirman que Son Inútiles

 

 –  Hospital Errors Kill Well Over 180,000 Americans Annually – Why are Super-Safe Supplements and Natural…

 

 –  How Doctors Are Bought Off by Medical Device Makers

 

 –  How Doctors Make Fake Diagnoses for Diseases

 

 

 –  How Doctor’s Prescribing Quality and Frequency are Influenced by Drug Companies

 

 –  How Far has the Medical Profession Fallen from the Hippocratic Oath?

 

 –  How Medical Criminals Are Faking Medical Science Every Day

 

 –  How Money from Pharmaceutical Companies Sways Doctors’ Prescriptions

Italiano

 –  I Cinque Miti sulla Salute più Ripetuti dai Medici che Non Hanno Intenzione di Abbandonarli

 –  Is U.S. Health The Best in The World?

 
Español

 –  La Corrupción de la Medicina Basada en la Evidencia – Matar con Fines de Lucro

Español

 –  La Corrupción en la Atención Médica Global podría Superar 1 Billón de Dólares

Español

 –  La Gran Contradicción de La Medicina… Que Nadie Quiere Afrontar

Español

 –  La Locura Inducida por los Farmacéuticos

Español

 –  Las 15 Mayores Mentiras que le Cuentan a Usted sobre la Salud y la Medicina Oficial

Español

 –  Las Curaciones Perdidas

 

 –  Lies, Damned Lies, and Medical Science

 
Español

 –  Los Cinco Mitos de La Salud Más Repetidos por los Médicos y Que no Tienen Intención de Abandonar

Español

 –  Los Médicos están Despertando al Torbellino de la Retorcida Agenda Tecnocrática

 

 –  Medical and Parental Malpractice

 

 

 –  Medical Mistake Claims Life of Neil Armstrong – American Apollo Mission Astronaut

 

 –  Medical Sociopaths

 

 –  Medical Tests and Procedures that Even Doctors Claim Are Useless

 –  Medication Administration Errors in Adult Patients in the ICU

Español

 –  Médicos Fueron Pagados Para Inyectar un ‘Cemento Óseo’ Experimental en Cirugías Rutinarias Matando

 

 –  Modern Medicine is a Disease

 

 –  More Doctors Confessing to Intentionally Diagnosing Healthy People with Cancer to Make Money

 

 –  More People Prefer The Internet for Diagnoses Over Their Own Doctors

 

 –  One Devious Tactic Big Pharma Uses to Get Thousands of Doctors to Prescribe New Drugs

 

 –  Orthodox Cancer Treatments Don’t Treat Cancer – 5 Prescription Drugs Doctors Had No Idea Could Hurt…

 

 –  Pediatricians Want to Keep Thimerosal in Vaccines Despite Health Risks

 

 –  Pediatrics Association Fights Against Thimerosal Mercury Vaccine Ban

 

 –  Pharmaceutical Induced Madness

 

 –  Physicians are Waking Up to Maelstrom of Technocracy’s Twisted Agenda

 

 –  Piercing The Veil – More Drug Companies Reveal Payments to Doctors

Español

 – ¿Porqué llevamos a Nuestros Hijos al Pediatra?

Español

 –  Pura Ignorancia y Locura es el Distintivo de la Práctica Médica a lo Largo de la Historia – La Prueba Está…

 

 –  Radical Innovators are Trying to Transform Health Care

 

 –  Run for Your Life – My Flight from The Modern Medical Establishment

 

 –  Sheer Ignorance and Insanity is The Hallmark of Medical Practice Throughout History – Here’s The Proof

 

 –  Something Terribly Wrong with Western Medicine

 

 –  Stay Away from Doctors and Their Flu Vaccines – Avoiding Serious Complications from Viral Infections

 

 –  Study Finds Medical Errors are 3rd Leading Cause of Death – Time for More Natural Approaches?

 

 –  The Corruption of Evidence Based Medicine  – Killing for Profit

 

 –  The Cost of Increased Life Expectancy in a Medicalized Society – We’re Living Sicker Longer

 

 –  The Emperor Has No Clothes and The Doctor Has No Cures!

 

 –  The Five Most Repeated Health Myths that Medical Doctors Have No Intention on Abandoning

 

 –  The Lost Cures

 

 –  The Many Bureaucracies of Modern Medicine

 

 –  The Medical Cartel is “A Compliance Arm” of the New World Order – Australia, Mandatory Vaccines and…

 

 –  The Medical Cartel – Too Big to Fail, Too Evil to Expose

 

 –  The Medical Shadow Government

 

 

 –  The Shadowy Cartel of Doctors that Controls Medicare

 –  The Terror of Pediatric Medicine

 

 –  To Err Is Human – Building a Safer Health System

Español

 –  Una Táctica Engañosa Que Utilizan Las Grandes Farmacéuticas Para Que Los Médicos Receten Nuevas

 

 –  U.S. Doctors Steeped in Financial Ties – Drug Money From Big Pharma

 

 –  Want to Keep Your Baby Healthy? – Stay Away From Pediatricians

 

 –  When Doctors Go on Strike Patients Stop Dying

 

 –  Why Medically Caused Deaths Continue to be Ignored

 

 –  You Won’t Believe the Outrageous Ways Big Pharma has Bribed Doctors to Shill Drugs

 


 

 

Multimedia: 

 –  Ser Médico es como Entrar en una Secta

 

 –  Why Doctors Are More Dangerous Than Guns

 

 

Medical Human Experimentation

 

 

 –  A Current US Program of Involuntary Human Experimentation

 

 –  Amish Girl being Forced into Experimental Chemotherapy Taken Out of U.S. and Recovers with Natural

 

 –  Are We All Just Human Lab Rats in A Medical Experiment? – Government Collusion In Human Medical…

Español

 –  Experimentos Médicos en Seres Humanos en Los Estados Unidos – Impactante Historia de La Medicina…

 

 –  Guatemalan Sexually Transmitted Disease Medical Experiments – Were Just One Crime in A Long…

 

 –  Human Experiments – Nonconsensual Medical Experiments on Human Beings

 

 –  Human Medical Experimentation in The United States – The Shocking True History of Modern Medicine and…

 

 –  Investigation Panel Concludes U.S. government Conspired With Doctors to Commit Murderous Medical

 

 –  Whistleblower Terminated From Northwestern for Revealing Human Experimentation


 

The CDC – The Centers for Disease Control

 

Español

 –  Abrumadora Mayoría de los Pacientes con COVID usaban Mascarillas – Estudio de los CDC

 

 –  America’s “Medical Deep State” – The Role of the CDC

 

 –  CDC Not Legally Required to Tell the Truth About Anything, Including Vaccines

 

 –  CDC Quietly updated COVID-19 Numbers – Only 9,210 Americans Died from it Alone

 

 –  CDC Vaccine Scientist Who Downplayed Links to Autism Indicted by DOJ in Alleged Fraud Scheme

Español

 – ¿Demasiado Poco y Demasiado Tarde? – India Enfrenta a la CDC

Español

 –  El “Estado Médico Profundo” Estadounidense – El Papel del ‘Centro de Control de Enfermedades’ CDC

Español

 –  Los CCE No Están Legalmente Obligados a Decir la Verdad Acerca de Nada, Incluyendo las Vacunas

 

 –  Overwhelming Majority of COVID Patients Wore Masks – CDC Study


 

The FDA – The Food and Drug Administration

 

 

 –  Adult Stem Cell Therapy is enjoying Widespread Success around the World – But if the FDA gets its way

 

 –  Armed Agents Invade Maxam Nutraceutics and Steal Natural Health Products in Shocking FDA Raid

 

 –  Despite FDA Concern, American Chemistry Council Insists “Bisphenol A” is Safe for Everyone

 

 –  Former FDA Reviewer Speaks Out About Intimidation, Retaliation and Marginalizing of Safety

 

 –  Recalled Children’s Tylenol Products Were Knowingly Contaminated – Says FDA

 

 –  FDA Attacks Alternative Clinics – Cancer Patients’ Lives Threatened

 

 –  FDA Defeated in Federal Court Over Censorship of Truthful Health Claims

 

 –  FDA Dupes Interpol to Achieve Illegal Kidnapping and Deportation of Herbal Formulator Greg Caton

 

 –  FDA Running Extortion Racket – Natural Supplement Companies Threatened With Arrest If They Don’t…

 –  Five Horrifying Facts about the FDA Vaccine Approval Process

 

 –  For Safer Diagnostics Trust Not the FDA

 

 –  Monsanto and The FDA – 2 Crimes Families Working a Trillion-Dollar Hustle

 

 –  Monsanto, Big Pharma, and The FDA Used Key Players to Approve rBGH – Case Study in Corporatocracy

 

 –  Murder at The FDA

 
 

 –  The Amazing Revolving Door – Monsanto, FDA & EPA

 
 

 –  The FDA Caught Spying on E-mails of Its Own Scientists in Huge Surveillance Operation

 

 –  The FDA Fights Natural Foods – Support The Free Speech About Science Act and Restore Freedom of…

 

 –  The FDA – from “Suppressed Inventions and Other Discoveries”

 

 –  The FDA – Murder in The Medical Matrix

 
 

 –  The Revolving Door – FDA and the Monsanto Company

 


 

 

Books-Treaties:

 

 –  Inside The FDA – The Business and Politics Behind the Drugs We Take and the… – by Fran Hawthorne


 

Books-Treatises

 

 –  Death by Medicine – by Gary Null , Carolyn Dean , Martin Feldman , Debora Rasio , Dorothy Smith

 –  La Mafia Médica – Como Salir con Vida de la Prueba y Recuperar Salud, Prosperidad – por Ghislaine Lanctôt

 –  Marca Roja – Mentiras, Vacunas y Fármacos – por Andrea Santander

 –  The Medical Mafia – How to Get Out of It and Take Back Our Health… – by Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt

 

 –  The War Between Orthodox Medicine and Alternative Medicine – by R. Webster Kehr

 –  Virus Mania – How the Medical Industry Continually Invents Epidemics – by T. Engelbrecht and C. Kohnlein


 

Multimedia

 

 –  Big Bucks – Big Pharma

 

 –  Big Pharma Assassinations – Humanity vs. Insanity

Español

 –  Big Pharma – Llamamiento del Dr. Rath a La Población de Alemania, Europa y al Mundo

 –  Big Pharma Secrets

 

Español

 –  Desinformación sobre el Dióxido de Cloro – Dra. Rita Denegri

 –  Documentary Reveals The Unhealthy Profits of The Pharmaceutical Industry – People & Power – Drug Money

 –  Drug Money – People & Power

 

Español

 –  El TPP y el Lobby Farmacéutico Industrial – Entrevista a Peter Maybarduk

 –  Hunting the Nightmare Bacteria

 

Italiano

 –  Inadeguata Informazione sul Diossido di Cloro – Dott.ssa Rita Denegri

Español

 –  La Conspiración Médica – Desde La Sombra

 

Español

 –  La Cospirazione Medica – Desde La Sombra

 
Español

 –  La Curación de Todas las Enfermedades y el Fin de las Farmacéuticas

Español

 –  Lo Que Intentan Ocultarnos – Cómo Curar cualquier Enfermedad

 –  Medicine is a Big Pharma Tyranny – Deciding Life and Death

 –  Nutrition – What The Mainstream Schools Miss and Don’t Teach – Food Matters

 –  Pharmaburger – Food Investigations

 

 –  Psychiatry – Making a Killing

 

 –  Run From The Cure – The Rick Simpson Story

 

 –  The Marketing of Madness – The Truth About Psychotropic Drugs

 –  The Revolving Door Between the FDA and Big Pharma

 –  The TPP and Big Pharma – Interview to Peter Maybarduk

 –  The True History of Chemo and the Pharmaceutical Monopoly – The Truth About Cancer: A Global Quest

Español

 –  Vaxxed – Del Encubrimiento a la Catástrofe – Nueva Película sobre las Vacunas a Estrenarse por Tribeca

 –  Vaxxed – From Cover-up to Catastrophe – New Vaccines Film to Premiere at the Tribeca Film

 –  Vaxxed II – The People’s Truth

 –  Veteran of Pharmaceutical Industry Talks – Gwen Olsen – Former Pharmaceutical Industry Rep.

 –  War Against Natural Health?

 

 –  We Become Silent – The Last Days of Health Freedom

 

 

Youtube

1
2
3
4
Q Flyn roger
Q Flyn roger
02:11
5
What truly matters
What truly matters
02:10
6
Q Trump
Q Trump
02:16
7
Ready
Ready
02:19
8
What is Q ... Dark to Light
What is Q ... Dark to Light
02:52

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest