New world order

New world order

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
De wereldwijde elite die de geheime schaduwregering vormt noemen we ook wel de Cabal. Veel mensen kennen deze groep als de Illuminati of de 1%. Het is de meest machtige groep op aarde die achter de schermen samenzweert tegen de mensheid. Deze samenzwerende kliek is in allerlei organisaties geïnfiltreerd waarbij men opereert als de maffia. Hieronder de belangrijkste kenmerken op een rij:
 

 

Ultra-rijken

De Cabal was de rijkste groep op aarde. De namen van de allerrijkste families ter wereld, staan niet eens in Forbes magazine op de lijst van ‘rijkste’ mensen. Hoe groot het vermogen van alleen al de bankiersfamilie Rothschild was, blijft speculeren, maar men schat minimaal vele honderden miljarden. Sommige bronnen beweren dat alleen al deze familie 53% van het wereldkapitaal bezit. Ook het Vaticaan zit op een enorme goudmijn. Via een list is dit kapitaal nu allemaal ondergebracht in de World Trust. Daardoor heeft de Cabal veel macht verloren. De meester-trustee zegt dat ze dit kapitaal weer terug wil geven aan de mensheid.

 

Super machtig

De Cabal was de machtigste groep op aarde. Ze hebben nog steeds de belangrijkste industrieën in hun bezit: de voedselindustrie, olie-industrie, wapenindustrie, farmaceutische industrie, (centrale) banken, grote mediakanalen, etc. Via allerlei handlangers zijn ze tevens geïnfiltreerd in de top van alle belangrijke organisaties zoals de NAVO, Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie, etc. Omdat ze zeer kwaadaardig zijn en duivelse plannen hebben voor de mensheid, is er een steeds grotere groep White Hats die de Cabal wil verwijderen en berechten. Dit proces is nu volop gaande.

Plutocraten in plaats van democraten

De Cabal heeft bovendien zoveel macht en geld dat ze verkiezingen kunnen ‘kopen’. Daarvoor gebruiken ze diverse methodes. Indien nodig worden verkiezingsuitslagen gemanipuleerd. Maar meestal hebben ze de macht over alle grote partijen in de politieke race en maakt het ze weinig uit welk poppetje gekozen wordt. Daarnaast gebruiken ze pedonetwerken en seksfeesten om de daar gefotografeerde politici later mee te chanteren. Politici of topambtenaren die volgens de agenda van de Cabal handelen worden rijkelijk beloont. Politici die niet kunnen worden omgekocht, worden bedreigd. Als ultiem middel laat men tegenstanders vermoorden, zoals bij politieke moorden op John F. Kennedy, Olaf Palme en Pim Fortuyn is gebeurd.

 

De Storm van Trump

Waarschijnlijk is Trump de eerste president die de Cabal niet geselecteerd had. Hij vormt een bedreiging voor de Cabal, daarom krijgt hij zoveel weerstand en wordt hij zwart gemaakt in de door de Cabal gecontroleerde media. Het is desondanks mogelijk dat Trump deels nog wordt aangestuurd door een factie van de Cabal, zoals de Zionisten en of de Jezuïeten. Trump krijgt echter ook veel steun van de White Hats en met name van de Marine. De ‘Storm van Trump’ is een metafoor die wordt gebruikt door Trump-supporters om de strijd tegen corruptie en mensenrechtenschendingen van de Deep State aan te duiden. De term ‘Storm’ wordt eveneens gebruikt om de voorbereidingen en verwachtte arrestaties van corrupte politici, topambtenaren en andere hooggeplaatste figuren te beschrijven.

De Nieuwe Wereld Orde (NWO)

Ondanks hun enorme rijkdom en huidige macht wil de Cabal de vólledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze zijn daarom al decennialang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemen. De NWO is gebaseerd op een fascistische ideologie en houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

De Europese Unie, de Verenigde Naties, NAVO, Wereldgezondheidsorganisatie, BIS en andere centrale banken zijn organisaties die men gebruikt om deze NWO-agenda uit te rollen. Men zorgt dat er steeds meer (politieke) macht bij de grote corporaties komt te liggen. Het klimaat wordt gebruikt als excuus om vergaande regelgeving in te voeren, niet alleen via de Europese Unie, maar ook via regionale organisaties en NGO’s. Dit alles is vastgelegd in Agenda 21. Hierdoor worden democratische processen volledig buiten spel gezet.

Koninklijke illuminati bloedlijnen

Ook al doen de verschillende achternamen van prominente figuren vermoeden dat ze van verschillende komaf zijn, uiteindelijk zijn alle Cabal-leden terug te voeren tot een van de illuminati bloedlijnen. Deze genetische verwantschap wordt meestal verborgen gehouden, zodat het niet opvalt dat het allemaal (verre) familie van elkaar is.

Obama-Bushheredity-1024x845

Onderzoeksjournalisten zoals: David Icke, Michael Tsarion en Fritz Springmeier, hebben de presidentiële bloedlijnen gedocumenteerd en kwamen er achter dat alle 44 Amerikaanse presidenten verre familie van elkaar zijn en terug te herleiden zijn tot de Illuminati bloedlijnen, de Merovingische bloedlijn en of de Windsor-Bush bloedlijn.

Zo is George W. Bush verwant aan 16 Amerikaanse presidenten. Kijk ook naar deze video en dit artikel die laat zien hoe alle Amerikaanse presidenten (verre) familie van elkaar zijn. Bush is ook nauw verwant aan het Britse koningshuis. De stamboom van Koningin Elizabeth is vervolgens minstens terug te leiden tot de heersers in het antieke Rome. Dus haar familie is al eeuwen aan de macht. (zie dit artikel)

Dat geldt ook voor het Huis van Oranje die als nakomelingen van het Huis van Habsburg, weer direct afkomstig zijn van de laatste Romeinse keizer. Binnen het Nederlandse koningshuis was Prins Bernhard een nazaat van het Huis van David en zijn stamboom gaat zo ver terug als de Merovingen dynastie (van de 5e tot in de 8e eeuw). (zie dit artikel)

Begint het nu te dagen wat er met een samenzwerende kliek wordt bedoeld?

 

Blauw bloed

Ook al lijken de Cabal-leden op mensen zoals jij en ik, ze zijn genetisch anders dan de gewone mens. Dat heeft met hun herkomst te maken. Die bloedlijnen zijn extreem belangrijk voor de Cabal en ze zorgen dat hun bloed niet te veel ‘verdund’ wordt met het DNA van gewone stervelingen. De term blauw bloed kun je trouwens vrij letterlijk nemen. Waar ons bloed bruin kleurt zodra het in contact komt met zuurstof, kleurt hun bloed blauwig-groen. Dit komt omdat er meer koper in hun bloed zit.

Vanwege hun genetische afkomst en het bezitten van occulte, ingewijde kennis voelen ze zich superieur ten opzichte van de gewone mens. Dit is een heel belangrijk aspect om te begrijpen dat men mede daarom tot zulke gruwelijke daden in staat is zoals: genocide, bloedofferrituelen en opzettelijk verspreiden van gifstoffen en virussen. Hun relatie tot mensen kun je misschien vergelijken met onze relatie ten aanzien van bijvoorbeeld varkens of een andere veesoort die weliswaar een bepaalde waarde vertegenwoordigt, maar nooit als gelijkwaardig wordt gezien.

De Illuminati

De Cabal heeft in 1776 de Illuminati opgericht. Ze zijn daarnaast lid van allerlei geheime genootschappen zoals: de Bilderbergroep, Trilateral Commission, Club van Rome, Orde van Malta, Skull & Bones, Council on Foreign Relations, en vele andere geheime genootschappen. Al deze genootschappen samen noem je de schaduwregering. Zij bepalen in grote lijnen de politieke agenda en zorgen ervoor dat deze via marionetten-politici wordt uitgevoerd. Het is dus niet één organisatie, maar losse organisaties die via bepaalde personen aan elkaar verbonden zijn. Alleen een paar enkelingen aan de top van de piramide hebben het totaaloverzicht.

Comittee_of_300

De as van het kwaad

Er zijn een aantal machtscentra in de wereld van waaruit de Cabal opereert:

  • Rome: het spirituele machtscentrum en vestigingsplaats van de Jezuïeten. Vaticaanstad is een soevereine stad-staat, een enclave binnen Rome, met een eigen rechtssysteem.
  • The City in Londen: het financiële centrum gevestigd in de City of London. De City is weliswaar geen onafhankelijke staat zoals Vaticaan-stad, maar de Britse wetten gelden er niet. Het is een stukje Londen waar zelfs de Britse koningin geen zeggenschap heeft. Als de Britse koningin Elizabeth op bezoek gaat in de City moet ze via de Temple-bar de stad betreden en voldoen aan een bepaald protocol. Zij is op dat moment niet de hoogste in rang.
  • Washington DC: het militaire centrum. DC, District of Columbia wordt door insiders ook wel het District of Criminals genoemd. Het is een aparte stad-staat met eigen statuten.
  • Jeruzalem: Het nieuwe spirituele machtscentrum. Het Vaticaan en de Jezuïeten zijn in het geheim bezig om in Jeruzalem Solomon’s tempel, te bouwen en zichzelf in een gigantische ommuurde Jezuïeten-enclave te huisvesten. Twee derde van het land in Jeruzalem is inmiddels in het bezit van het Vaticaan.

 

Verschillende facties

De Cabal is inmiddels uit elkaar gevallen in een aantal facties en splintergroepen: de Nazi’s (Europese koningshuizen en Bush- en Clintongroep in de VS), de Zionisten (Israël & VS), de Jezuïeten (Zwarte Adel en Vaticaan, Rome) en de Aziatische Dragon Groups. Op dit moment strijden deze drie facties onderling om de macht. Met name de Rothschilds en de Orde van de Zwarte Zon (Zwarte Adel) zijn in strijd met de World Trust. De Rothschilds hebben afgevaardigden in alle facties. Daarmee dachten ze hun kans te vergroten om de machtsstrijd te winnen. Nu de Cabal in rap tempo haar macht aan het verliezen is, proberen deze facties elkaar zwart te maken en de schuld van bepaalde misdaden in de schoenen te schuiven. Dit is een reden waarom er steeds meer schandalen onthuld worden en documenten worden vrijgegeven.

De top van de piramide

Een aantal partijen staan aan de top van de piramide en de meeste wegen leiden naar Londen en Rome. Ten eerste was de Rothschildfamilie een van de meest rijke en machtige families op aarde, doordat ze onder andere alle centrale banken bezitten. Rothschild is tevens de bankier van het Vaticaan. Naast de City of London schijnt ook Israël grotendeels in handen te zijn van de Rothschilds.

Jan913GAORe_zpsb49dee6f

De andere, meest machtige groep is de Zwarte Adel, die ook het Vaticaan aanstuurt. Het Vaticaan is de drijvende kracht achter alle oorlogen en veel ellende in de wereld. Achter de schermen doet men precies het tegenovergestelde van wat men beweert te zijn. De Zwarte Paus is de échte leider van het Vaticaan en is altijd een Jezuïet. Deze Zwarte Paus is een Jezuïet-generaal van de Jezuïeten Militaire Orde. Tot en met paus Benedictus was dit altijd een paus achter de schermen. De huidige paus is ook een Jezuïet.

Jesuit-General-Black-Pope-Kolvanbach_800px

Een van de voormalige Zwarte Pausen was Peter Hans Kolvenbach, oorspronkelijk een Nederlander. Hij pochte dat hij de architect was van 9/11 en 3/11 (Fukushima). Hij woonde daarna in Libanon in het grensgebied van Syrië en scheen daar de ‘revoluties’ in het Midden Oosten te orkestreren middels het Moslimbroederschap, later getransformeerd als IS. Kolvenbach leeft niet meer.

De huidige paus Francis is de Witte Paus (de officiële paus) en heeft niet de absolute macht. Die ligt bij de Grijze Paus, dat is Pepe Orsini. Ondanks zijn bedrieglijke zogenaamd sympathieke uitstraling zijn er getuigen die weten dat paus Francis bij gruwelijke misdaden betrokken is geweest zoals genocide: (in o.a. Canada), kindofferrituelen (verplicht voor iemand met de pauselijke status), ontvoeringen, verkrachting en vermoorden van kinderen van politieke gevangenen (in Argentinië tijdens het Junta-regime). Zie deze link en deze link.

Volgens onderzoeksjournalist Benjamin Fulford hebben uiteindelijk een aantal oude Romeinse aristocratische families de zeggenschap over het Vaticaan en de P2-loge (een vrijmetselaars-genootschap gelieerd aan het Vaticaan). Deze families behoren tot de Zwarte Adel, aristocratische families die niet op de voorgrond treden. De Nederlandse koninklijke familie behoort ook tot de Zwarte Adel, al staan zij niet bovenaan de piramide.

 

Lange termijn planners

De Cabal heeft er duizenden jaren over gedaan om hun machtsstructuur op te bouwen. Ze hebben een lange termijn plan dat van generatie op generatie wordt voortgezet. Het voeren van 3 wereldoorlogen is onderdeel van dit plan en reeds in 1776 vastgelegd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn geen ongelukkige samenloop van omstandigheden die geëscaleerd zijn, maar schriftelijke overeenkomsten (!!!) die tientallen jaren daarvoor tussen de betrokken landen zijn afgesloten.

Deze overeenkomsten zijn in het grootste geheim gesloten. Zo is al in 1921 tot de Tweede Wereldoorlog besloten. Dit was een geheime overeenkomst getekend tussen de toekomstige Japanse Keizer Hirohito, de Chinese communistische leiders, de Amerikaanse, Britse en Franse regering. De derde wereldoorlog is de clash tussen de Islam en de westerse wereld, waarbij het Christendom, de Islam en het Atheïsme vernietigd zou worden. Dat proces is in volle gang en is ook de werkelijke reden achter de enorme immigrantenstroom en het Pact van Marrakesh.

Oorlog is big business

Oorlogen zorgen voor inkomsten in de wapenindustrie. Daarom blijven er voortdurend oorlogen gevoerd worden. Volgens Dr. Steven Greer heeft iemand van de Cabal ooit tegen hem gezegd: “In hemelsnaam laat er geen vrede komen want te veel van ons zouden geen werk meer hebben.” Ook ons financieel systeem is afhankelijk van oorlog voeren. Zo investeren onze twee grootste pensioenfondsen bakken met geld in de oorlogsindustrie. In het huidige financiële systeem kunnen we ons eigenlijk geen vrede veroorloven. Daarom moet ook het financiële systeem veranderen.

Voor die vele oorlogen is het in handen krijgen van bijvoorbeeld de goudvoorraad, de olie of andere kostbare grondstoffen in die gebieden, een belangrijke motivatie. Maar daarnaast speelt ook een occult aspect een rol. Oorlogen zijn tevens bloedoffers, waarbij soldaten met allerlei occulte symbolen (op hun uniform, in bepaalde naamgeving) op specifieke locaties met een occulte betekenis, worden geofferd aan de entiteit(en) waaraan de illuminati trouw hebben gezworen. Het is heel sinister en bizar en het gaat veel dieper dan het ogenschijnlijk lijkt. De Cabal is ervan overtuigd dat ze in ruil voor deze bloedoffers veel macht en bezit verkrijgen. (Zie boek van Michael Tsarion)

 

Psychopathische Janus met twee gezichten

Veel Cabal-leden zijn zwaar getraumatiseerd doordat ze als kind allerlei bloedrituelen moesten bijwonen. Velen zijn ook als kind gemarteld, verkracht en psychisch mishandeld. Onder andere door MK Ultra, een op trauma gebaseerde vorm van mind-control. Daardoor hebben de meesten binnen de Cabal psychopathische trekjes en vaak meerdere persoonlijkheden. Binnen deze groep is het gebrek aan een geweten ook kenmerkend. Ze gaan letterlijk over lijken, zonder dat ze daar gewetenswroeging door krijgen.

Naar buiten toe kunnen ze echter heel sympathiek en empathisch overkomen. Dat maakt het voor buitenstaanders extra verwarrend. Het is vaak niet voor te stellen dat deze ogenschijnlijke aardige mensen tot zulke gruwelijke daden in staat zijn. Net als Janus, de Romeinse god met twee gezichten, schuilt er achter hun representatieve masker een monsterlijk figuur die vaak letterlijk ‘hun ziel aan de duivel heeft verkocht’.

De Kaballah

In het Engels betekent Cabal ‘een kleine politieke kliek van geheime plotters’. Het woord is gerelateerd aan Kabbalah, een mystieke stroming binnen het Jodendom. Kabbalah betekent tevens: ‘occulte, geheime leer of wetenschap’. In de tijd dat de Cabal in Khazarië gevestigd waren zijn ze namelijk onder druk van de Russische Tsaar bekeerd tot het Jodendom. Vermomd onder deze geaccepteerde religie bleef men echter hun Babylonische zwarte magie beoefenen, want in werkelijkheid waren het Satanisten. De Cabal en de Zionistische factie staan daarom los van het gewone Jodendom. De Zionisten verschuilen zich achter hun religie en beschuldigen critici van anti-semitisme. De terechte kritiek heeft echter niets met Jodenhaat of anti-semitisme te maken.

Satanisten en de Saturnus-cultus

De Cabal aanbidden de planeet Saturnus (=Satan), soms ook wel de Zwarte Zon wordt genoemd. Het zijn Saturnisten, ofwel Satanisten. Men houdt zich ook bezig met occulte zaken, zoals astrologie en zwarte magie, om deze te gebruiken voor eigen gewin en ten koste van anderen. Tijdens occulte rituelen worden andere entiteiten uitgenodigd die zich voeden met de angst (krachtige energie met een hele lage frequentie) van de slachtoffers, die tijdens deze rituelen vrijkomt. Het zijn onder andere bloedrituelen letterlijk met slacht-offers, waarbij dieren, baby’s en kinderen verkracht, gemarteld en geofferd worden. Ze denken dat ze daarmee meer macht, status en rijkdom verkrijgen.

De misdaden zijn echter zó grotesk en gruwelijk dat veel mensen dit aanvankelijk weigeren te geloven. Dat is daarmee hun beste bescherming. Uiteraard gebeurt dit alles in het diepste geheim en vinden deze rituelen vaak plaats in de catacomben van Kathedralen en Synagogen. Gelukkig komen er steeds meer overlevenden en ooggetuigen naar voren die bij deze rituelen aanwezig zijn geweest. Lees hierhier en hier (NL link) over hun getuigenverklaringen. Hun getuigenissen zijn zeer schokkend en overweldigend, maar het is belangrijk dat de mensheid beseft wie hun zogenaamde leiders zijn.

 

Het tij keren

De Cabal weet dat om aan de macht te blijven – de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen – verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme drive en gigantische oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

Veel mensen op hoog niveau die de Cabal lange tijd gesteund hebben, omdat ze rijkelijk beloond werden, gechanteerd werden of het te gevaarlijk achtten om eruit te stappen, veranderen nu van kamp. De creatie en het verspreiden van biowapens zoals het in het laboratorium gemodificeerde coronavirus, is voor veel mensen onacceptabel. De pandemie is daarom een gigantische game-changer en zal zich tegen de Cabal gaan keren. We zien nu al enorme verschuivingen aan de top en een toenemend aantal CEO’s (gedwongen) aftreden. Er zijn enorme rechtszaken in voorbereiding.

De meerderheid van de mensheid wil in vrede en harmonie met elkaar leven. De meeste mensen willen geen geweld of oorlog. 99% van de mensen willen respect voor het leven en met name het leven van baby’s en kinderen koesteren. In zijn diepste wezen wil de mens in harmonie met de natuur leven, milieuvervuiling opheffen en het armoedeprobleem oplossen.

De mensheid heeft echter massaal hun autoriteit weggegeven. Nu het masker van de zogenaamde autoriteiten wegvalt is er geen weg meer terug. Steeds meer mensen prikken door de leugens heen. Wanneer deze groep de kritische massa bereikt is het game-over. We zitten middenin de end-game. Het proces waarbij de Cabal uit hun machtspositie worden verwijderd is gaande. Daarna zal de wereld zoals we die kenden nooit meer hetzelfde zijn.

Ella Ster*

 

 

Deel deze map;

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Meer red-pills

Over ons

Voor een onafhankelijke staat die hun burgers dient & beschermt, hun buren respecteert en de verschillen omarmt die elk individu uniek maken.

Agenda 2030

Agenda 2030

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Trending

Video afspelen

David Rockefeller

We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis.”

Agenda 21: Een einde aan armoede, de planeet beschermen en de levens van alle mensen verbeteren en beschermen. Dat klinkt prachtig! Wie kan daar op tegen zijn? Toch blijkt er een duistere agenda schuil te gaan achter de Agenda 21 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Wat is Agenda 21?

Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling voor de 21e eeuw. Het is een allesomvattend actieplan dat globaal, nationaal en lokaal door organisaties van de VN, de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden moet worden nageleefd. Tijdens de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden, keurden 179 overheden het programma goed.

 
Waarom is het een totalitair bestuursmodel?

VN-agenda 21 voor Duurzame Ontwikkeling is het wereldwijd te implementeren actieplan voor het inventariseren en beheersen van: alle land, al het water, alle mineralen, alle planten, alle dieren, alle bouw, alle productiemiddelen, alle energie, alle educatie, alle informatie en alle mensen in de wereld. Inventaris en controle. Dat betekent dus dat alles gereguleerd is en aan strenge regels is onderworpen.

Het is het plan om een totalitaire, wereldwijde bestuursvorm te creëren, waarbij individuen hun volledige vrijheid verliezen. Volgens Thomas Williams staat in de kleine lettertjes van het beruchte Parijs klimaatakkoord, wat onderdeel is van Agenda 21, dat alle grondstoffen in handen komen van de Verenigde Naties. Dat is de reden dat president Trump uit het akkoord wilde stappen.

Kaart van Noord-Amerika waarop te zien is dat de rode, oranje en gele gebieden niet of met strikte beperkingen toegankelijk zullen zijn. Mensen mogen slechts wonen in de groene gebieden en roze indianenreservaten. Alles is strikt gereguleerd.

Wat is het verschil tussen Agenda 21 en Agenda 2030?

Agenda 21 is het alomvattende plan voor de 21e eeuw. Het is een honderdjaarplan. Agenda 2030 is een tussentijdse mijlpaal van pakweg 1/3 van de geplande periode. Agenda 2030 is een onderdeel van Agenda 21 en niet een vervanging of nieuwere versie ervan. Dit is misleidend en opzettelijk ontworpen om alle bezwaren en activisme tegen Agenda 21 onderuit te halen.

Agenda 21 beschermt toch de natuur en het milieu?

Agenda 21 zal enorme beperkingen opleggen voor het gebruik van grondgebied, omwille van het milieu. Het nieuwe beleid beperkt het gebied dat gebruikt kan worden voor menselijke ontwikkeling tot een paar procent van het beschikbare land. Het resultaat is een zeer geconcentreerd (stedelijk) gebied waar (land)bouw is toegestaan. Steden zullen een modern concentratiekamp zijn. De zogenaamde smart cities met overal digitale surveillance.

VN-agenda 21 voor Duurzame Ontwikkeling is het wereldwijd geïmplementeerde actieplan voor het inventariseren en beheersen van: alle land, al het water, alle mineralen, alle planten, alle dieren, alle bouw, alle productiemiddelen, alle energie, alle educatie, alle informatie en alle mensen in de wereld. Inventaris en controle.

ROSA KOIRE

Duurzame ontwikkeling en geen armoede en honger, dat zijn toch redenen om Agenda 21 te steunen? Wat zijn dan de addertjes onder het gras?

Men heeft het plan om een totalitaire wereldregering te installeren verhuld in mooie termen zoals ‘duurzame ontwikkeling’, vrede en gelijkheid; als mede doelstellingen geformuleerd, zoals het opheffen van armoede en honger. Achter dat groene masker schuilt echter een agenda die absoluut niet in het belang is van de mensheid en de creatie van een duurzame, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

1. Geen Armoede

Dit betekent het verlagen van de levensstandaard van de Westerse wereld. Wij zullen dus veel armer worden, om het in balans te brengen met de Derde Wereld.

2. Geen Honger

Men ziet genetisch gemanipuleerde voeding (GMO) en gecontroleerde landbouw door giganten zoals Monsanto, als oplossing voor het hongerprobleem.

3. Goede gezondheid en welzijn

Onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie betekent gezondheidszorg volgens Agenda 21 verplichte vaccinaties en een toename van medicijngebruik, zoals gepatenteerd door farmaceutische giganten, waaronder antidepressiva die de emoties onderdrukken.

4. Kwaliteits-onderwijs

Ongeacht welke studie of vakopleiding een kind of student volgt, krijgt men het eenzijdige verhaal van duurzame ontwikkeling erin gepompt. Alleen wetenschappelijk onderzoek en doctoraten die de Agenda 21 steunen krijgen financiële steun en een podium binnen de gecontroleerde vakbladen.

5. Gender-gelijkheid

Verder afbreken van het traditionele gezin en rolverdeling, ontmoedigen van natuurlijke voortplanting, aanmoediging van genderveranderingen en bij jonge kinderen verwarring creëren over seksuele identiteit. Dit om de bevolkingsgroei terug te dringen.

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen

Schoon water is geen mensenrecht meer, maar iets dat je moet kopen, doordat je een contract afsluit bij een dienstverlener die monopolie heeft op waterlevering. Opvangen van regenwater of besproeien van eigen (moes)tuin wordt verboden.

7. Betaalbare en schone energie

Promotie van energievormen die leiden tot afhankelijkheid van een dienstverlener of lokale overheid, die eenzijdig de energie kunnen afsluiten. Afhankelijkheid betekent controle. Vervuilende en niet duurzame accu’s worden beschouwd als schone energievormen.

8. Fatsoenlijk werk en economische groei

Economische groei ontstaat in het huidige systeem door de creatie van schulden. Schulden zorgen voor afhankelijkheid en is een verkapte vorm van slavernij.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Verdwijnen van de kleine boeren en midden- en kleinbedrijf door steeds strengere regelgeving op gebied van duurzaamheid en klimaat. Monopolisten krijgen daardoor steeds minder concurrentie. Dit leidt tot afhankelijkheid.

10. Verminderde ongelijkheden

Uniformiteit in sekse, levenswijzen, levensstandaard, bestuursvormen, voedselvoorziening. Verdwijnen van creativiteit, authenticiteit en organische innovatie. Verdwijnen van nationale cultuur.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Mensen dwingen om het platteland te verlaten en in steeds compactere smart cities (slimme steden) te gaan wonen met totale controle en surveillance door: smart meters, microchips, smart grid, smart gates, 5G en gezichtsherkenningscamera’s.

12. Verantwoorde consumptie en productie

Niet democratisch gekozen commissies bepalen wat er wel en niet geproduceerd en geconsumeerd mag worden. Steeds strengere quota’s voor water- en energieverbruik, transportmogelijkheden en steeds verdergaande inperking van vrijheden.

David Icke: Agenda 21 is de Hunger Games Society

David Icke vergelijkt de New World Order met de film The Hunger Games. Dit verhaal speelt zich af in de toekomst en toont een totalitaire samenleving waarbij 99% van de mensen volledig gecontroleerd en onderdrukt worden. Ze leven in concentratiekampen in piepkleine woonruimtes en krijgen geen toegang meer tot de natuur. Het gros van de bevolking leeft in armoede met gebrek aan creativiteit, vreugde of enige vrijheid.

“Microhuizen voor de massa. Herenhuizen voor de (minder dan) 1%. Het ontvouwen van Agenda 21.”

“Smart = Big Brother op steroïden. Ze noemen het smart cities, kijk naar smart meters, smart phones, smart tv’s, et cetera. En all die ‘smarts’ zijn ontworpen om met elkaar te communiceren om zo een massaal surveillance grid te creëren.”

Hoe implementeert men een wereldwijd plan van een totalitair regime, zonder dat mensen in verzet komen?

Boeken met een uiteenzetting van de blauwdruk van Agenda 21, verschenen door een krachtige lobby bij elk planningsbureau en universiteit over de hele wereld. Via deze instanties werd deze blauwdruk voor de nieuwe wetten en regelgeving uitgewerkt. Overheidsinstanties en miljoenen NGO’s over de hele wereld die plannen indienden om deze blauwdruk te implementeren kregen enorme subsidies.

Zo werd het oorspronkelijke plan door allerlei instanties duizenden keren herschreven, om het lokaal te implementeren en draagvlak te creëren. Omdat het plan was verhuld in aansprekende termen zoals ‘duurzame ontwikkeling’, werken er wereldwijd vele mensen vrijwillig aan mee, met het idee dat ze met iets positiefs bezig zijn. Daarom is het zo belangrijk om te informeren wat er achter dat ‘groene masker’ schuil gaat.

 
Is Agenda 21 niet gewoon een complot-theorie?

Agenda 21 is inderdaad een complot, maar geen theorie. Het is een plan met een heimelijke agenda van een wereldwijde overname, om middels niet-democratische besluitvorming, vanuit niet verkozen bestuursorganen en grote corporaties, alles in ons leven, letterlijk alles, te reguleren. Dit proces is al decennia gaande en gebeurt hidden in plain sight. De gevolgen beginnen steeds meer zichtbaar en voelbaar te worden. Daarom komen de mensen wereldwijd in opstand.

Voorbeelden van de gevolgen van Agenda 21 zijn: de verarming van de midden- en onderklasse en steeds duurdere woningen, waardoor mensen op een steeds kleinere oppervlak moeten wonen en de dakloosheid toeneemt. Een steeds grotere groep wordt afhankelijk van toeslagen, uitkeringen en voedselbanken om te overleven. In voorheen welvarende landen ontstaan tentenkampen. Er zijn enorme vluchtelingenstromen en de disproportionele toename van immigranten ontwricht de samenleving. Dit zorgt voor nog meer schaarste op de woningmarkt.

Denk ook aan de doorgeslagen regelgeving waardoor boeren hun bedrijf niet meer kunnen voortzetten. Neem de verwijdering van geldautomaten waardoor mensen steeds moeilijker met contant geld kunnen betalen. Het kappen van bomen om ruimte te maken voor het 5G netwerk, als cruciaal onderdeel van de smart cities. Het afschaffen van gas en terugdringen van fossiele brandstoffen, zodat mensen steeds afhankelijker worden van één centraal aangestuurde energiebron.

Zo zijn er tal van voorbeelden dat de Agenda 21 al deels is ingevoerd. We zitten in de laatste fase. Het is belangrijk om de verdere uitvoering van het plan niet toe te staan.

 
Waarom is Agenda 21 het einde van democratie?

Alle overheden die democratisch verkozen zijn — zoals de lokale overheid, provinciale staten en landelijke overheid — worden stap voor stap vervangen door commissies die het beleid bepalen op buurtniveau, voor landoverstijgende regio’s en beleid dat wereldwijd geldt. De mensen in deze commissies zijn niet democratisch verkozen, maar benoemd. Op hoog niveau zijn dat de baantjes uit de baantjescarrousel van het old boys’ network. Dit proces heeft in Europa grotendeels al plaatsgevonden, doordat de niet democratische Europese Commissie het beleid bepaalt dat de regelgeving op landelijk en lokaal niveau (zogenaamd) overstijgt.

Deze commissies hebben eveneens als taak om onder de noemer ‘duurzame ontwikkeling’ te zorgen dat alle diensten overgenomen gaan worden door corporaties. Ook daarmee worden overheden buiten spel gezet. Er ontstaat dan een corpocratie, of corporatisme. Twee termen voor een maatschappijsysteem met een niet-democratische bestuursvorm, waarbij het beleid wordt bepaald door grote corporaties die in handen zijn van een klein aantal families. In dit model wordt alle ongewenste concurrentie geëlimineerd. Denk bijvoorbeeld aan de detailhandel die steeds meer verdwijnt en opgeslokt wordt door bedrijven zoals Zalando, Bol en Amazon.

Is Agenda 21 niet een ander woord voor de Nieuwe Wereld Orde?

Ja. Agenda 21 gaat uit van één wereldregering die controle heeft over alle gebieden van het leven. De Verenigde Naties is een van de belangrijke bestuurlijke organen. Het plan bestaat al veel langer en de basisgedachte is ook wel bekend onder de noemer Nieuwe Wereld-Orde (NWO). Uiteindelijk gaat alle macht van de landelijke volksvertegenwoordigers naar een wereldwijd bestuursorgaan. Op nationaal en regionaal gebied zullen mensen nog nauwelijks zelfbeschikkingsrecht krijgen.

Dit NWO-plan wordt stap voor stap geïmplementeerd middels het Trojaanse paard, vermomd als Agenda 21 / 2030. Het wordt verkocht onder de noemer klimaatbeleid en millennium ontwikkelingsdoeleinden, maar is niets minder dan wereldfascisme. Om zogenaamd het milieu te redden, probeert men de industriële samenleving en de vrije markt te vernietigen.

 
Achter het groene masker

Rosa Koire was 30 jaar taxateur in dienst van de overheid in de regio San Francisco en had als taak om de waarde van grond vast te stellen, bijvoorbeeld omdat de overheid er een spoorlijn wilde bouwen. Ze kwam erachter dat er steeds minder grond beschikbaar was en de bestemming van bijna al het grondgebied was vastgelegd in allerlei plannen die ook in andere regio’s en staten identiek bleek te zijn. Zo stuitte ze op de Agenda 21. Toen ze begreep hoe destructief dit plan zou zijn, begon ze actie te voeren. Ze schreef het boek “Achter het groene masker, VN Agenda 21” en was betrokken in een rechtszaak tegen de Amerikaanse staat, die inmiddels geseponeerd is.

Hoe keren we het tij van de verdere implementatie van Agenda 21?

We hebben nog steeds een kans om het tij te keren. Het is weliswaar een totalitair plan, maar zoals bij elk extreem plan, hebben we — terwijl we naar de finale bewegen — de kans om het te stoppen. Het meest waardevolle bezit is ons lichaam en ons bewustzijn. We hebben nu nog zeggenschap over wat we in ons lijf stoppen en of we ons wel of niet laten vaccineren. We kunnen onszelf en anderen informeren wat er gaande is, zodat we hun spelletje niet meer hoeven mee te spelen.

Surveillance is een belangrijk aspect van het nieuwe controlesysteem, dat middels alle smart-apparaten geïmplementeerd wordt. We kunnen zelf kiezen om hier niet meer klakkeloos in mee te gaan, zoals gezichtsherkenning op onze smart phones, contactloos betalen (voorloper van de microchip en verdwijnen van contant geld) en weigeren dat het elektriciteitsbedrijf een smart-meter komt installeren.

Een dergelijk plan kan alleen succesvol ingevoerd worden, als de meerderheid er in mee gaat. Door de verborgen agenda te onthullen, niet mee te werken en bedrijven weigeren te bieden wat ze van ons willen, kunnen we het plan saboteren. Dit is ook het moment om protest aan te tekenen, bijvoorbeeld op gemeenteniveau. Of door medewerkers van medeplichtige organisaties of verantwoordelijke politici aansprakelijk te stellen. Het aansprakelijk stellen is een krachtig middel, ook omdat er een signaal vanuit gaat dat deze mensen onderdeel zijn van een crimineel plan.

Ook is het belangrijk om de Europese wetgeving met terugwerkende kracht ongeldig te verklaren, omdat deze op niet-democratische en frauduleuze wijze aan ons is opgedrongen. We moeten de verantwoordelijke politici aanklagen voor het samenzweren tegen de mensheid en vanwege landverraad. Denk aan de ingediende aanklachten bij het Internationaal Strafhof in Den Haag door de Nationale Bond tegen Overheidszaken. Door de Bond te steunen, steun je ook deze initiatieven.

Uiteindelijk hebben we veel meer macht dan we denken. Juist omdat men in deze fase nog niet veel tegenwerking verwacht. Als we daarbij onze krachten bundelen kunnen we het tij wel degelijk keren.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Youtube

1
The Bossmaker: HOE OVERHEID, MEDIA EN ONDERWIJS U KLAARSTOMEN VOOR DICTATUUR
The Bossmaker: HOE OVERHEID, MEDIA EN ONDERWIJS U KLAARSTOMEN VOOR DICTATUUR
01:31:28
2
3
SHOCKING: NASA DEEP STATE PLANS FOR 2025 DEPOPULATION CULLING ACTUAL DOCUMENTS REVEALED! AGENDA-21
SHOCKING: NASA DEEP STATE PLANS FOR 2025 DEPOPULATION CULLING ACTUAL DOCUMENTS REVEALED! AGENDA-21
35:57
4
NASA: The End Of Mankind "Leaked Document" 2013
NASA: The End Of Mankind "Leaked Document" 2013
35:57
5
Whistleblower:  NSA Goal Is 'Total Population Control'
Whistleblower: NSA Goal Is 'Total Population Control'
15:40
6
"People have to know what is going on"
"People have to know what is going on"
10:10
7
Track and Trace | Dystopian Sci-Fi Short Film
Track and Trace | Dystopian Sci-Fi Short Film
03:58
8
Property Seizure | Dystopian Sci-Fi Short Film
Property Seizure | Dystopian Sci-Fi Short Film
04:01
9
Cashless Society | Dystopian Sci-Fi Short Film
Cashless Society | Dystopian Sci-Fi Short Film
04:34
10
The Great Reset | Dystopian Sci-Fi Short Film
The Great Reset | Dystopian Sci-Fi Short Film
03:58
11
Masked Agenda | Dystopian Sci-Fi Short Film
Masked Agenda | Dystopian Sci-Fi Short Film
04:02
12
What is "The Great Reset" & Why are People So Worried About It?
What is "The Great Reset" & Why are People So Worried About It?
16:55
13
"It Will Happen On This ELECTION!"
"It Will Happen On This ELECTION!"
06:01
14
"Model Citizen" | Dystopian Animated Short Film (2020)
"Model Citizen" | Dystopian Animated Short Film (2020)
05:04
15
Futurist Gray Scott  - FUTURISTIC NOW - Transhumanism
Futurist Gray Scott - FUTURISTIC NOW - Transhumanism
02:52
16
The Battle That Rages For Your Mind || Wake Up Warning 2020
The Battle That Rages For Your Mind || Wake Up Warning 2020
30:29
17

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Wake-up call

Wake-up call

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Awakening to the truth is a deep realization of what you are as an experience. What is it that is listening? What is it that is feeling? Feel it. Sense it. Welcome it.

- Adyashanti

Youtube

1
Rosa Koire - Uw gemeente implementeert #Agenda2030 - Transformatie agenda 2030 via uw gemeente
Rosa Koire - Uw gemeente implementeert #Agenda2030 - Transformatie agenda 2030 via uw gemeente
10:38
2
The Most Brutally Honest 8 Minutes Of Your Life!
The Most Brutally Honest 8 Minutes Of Your Life!
08:02
3
George Orwell and 1984: How Freedom Dies
George Orwell and 1984: How Freedom Dies
07:38
4
The Lie We Live
The Lie We Live
08:25
5
Brainwashed from childhood?!
Brainwashed from childhood?!
06:40
6
The Bossmaker: HOE OVERHEID, MEDIA EN ONDERWIJS U KLAARSTOMEN VOOR DICTATUUR
The Bossmaker: HOE OVERHEID, MEDIA EN ONDERWIJS U KLAARSTOMEN VOOR DICTATUUR
01:31:28
7
There Is An End Game | David Icke
There Is An End Game | David Icke
13:10
8
DON'T IGNORE THIS | David Icke
DON'T IGNORE THIS | David Icke
13:42
9
Aldous Huxley and Brave New World: The Dark Side of Pleasure
Aldous Huxley and Brave New World: The Dark Side of Pleasure
08:43
10
2020 The Ultimate Red Pill l English Version
2020 The Ultimate Red Pill l English Version
11:32
11
Futurist Gray Scott  - FUTURISTIC NOW - Transhumanism
Futurist Gray Scott - FUTURISTIC NOW - Transhumanism
02:52
12
Who Owns the World? And What They Could Do With It at Any Moment
Who Owns the World? And What They Could Do With It at Any Moment
13:19
13
You're being manipulated and don't even know it
You're being manipulated and don't even know it
05:11
14
You Will Wish You Watched This Before You Started Using Social Media | The Twisted Truth
You Will Wish You Watched This Before You Started Using Social Media | The Twisted Truth
13:24
15
A very "Dark Winter" is approaching...
A very "Dark Winter" is approaching...
08:06
16
WHISTLEBLOWER: "They Will Come After Me Because Of This Confession"
WHISTLEBLOWER: "They Will Come After Me Because Of This Confession"
05:46
17
18
David Icke | Everything You Need To Know
David Icke | Everything You Need To Know
16:43
19
'Australians must know the truth - this virus is not a pandemic': Alan Jones
'Australians must know the truth - this virus is not a pandemic': Alan Jones
07:14
20
The Truth Why Everyone is Suddenly Getting Offended
The Truth Why Everyone is Suddenly Getting Offended
21:33

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest